U+8B76, 譶
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8B76

[U+8B75]
CJK Unified Ideographs
[U+8B77]

Translingual

edit

Han character

edit

(Kangxi radical 149, +14, 21 strokes, cangjie input 卜口卜口口 (YRYRR), composition )

Derived characters

edit

References

edit
  • Kangxi Dictionary: page 1184, character 15
  • Dai Kanwa Jiten: character 36045
  • Dae Jaweon: page 1647, character 23
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 6, page 4028, character 8
  • Unihan data for U+8B76

Chinese

edit
simp. and trad.
alternative forms 𧭛
𨑂

Glyph origin

edit

Triplication of (“speech”).

Pronunciation

edit


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (11) (7)
Final () (142) (160)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III I
Fanqie
Baxter drip dop
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɖˠiɪp̚/ /dʌp̚/
Pan
Wuyun
/ɖᵚip̚/ /dəp̚/
Shao
Rongfen
/ȡiep̚/ /dɒp̚/
Edwin
Pulleyblank
/ɖjip̚/ /dəp̚/
Li
Rong
/ȡjəp̚/ /dᴀp̚/
Wang
Li
/ȡĭĕp̚/ /dɒp̚/
Bernard
Karlgren
/ȡʱi̯əp̚/ /dʱăp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhí
Expected
Cantonese
Reflex
zap6 daap6
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 12253 12258
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*l'uːb/ /*l'ub/

Definitions

edit

  1. (obsolete) to talk quickly

Japanese

edit

Kanji

edit

(Hyōgai kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings

edit