See also: Wong and woŋ

EnglishEdit

Etymology 1Edit

From Old English wang, wong, from Proto-Germanic. Cognate with Danish vang.

NounEdit

wong (plural wongs)

 1. (obsolete, except in placenames) A field or other piece of land.

Etymology 2Edit

From the pen name Stanford Wong.

VerbEdit

wong (third-person singular simple present wongs, present participle wonging, simple past and past participle wonged)

 1. (gambling) To enter a betting game, particularly blackjack, when the odds are favorable.

Derived termsEdit

Etymology 3Edit

(This etymology is missing or incomplete. Please add to it, or discuss it at the Etymology scriptorium.)

NounEdit

wong (plural wongs)

 1. In the game of pai gow, a hand in which the double-one or double-six domino is used with a nine, making the hand worth eleven points rather than the usual one.

AnagramsEdit


JavaneseEdit

Javanese register set
ꦏꦿꦩ (krama): tiyang
ꦔꦺꦴꦏꦺꦴ (ngoko): wong

Alternative formsEdit

EtymologyEdit

From Old Javanese woṅ, wwaṅ. Possible cognates are Malay orang (human being), Acehnese ureung (human being), Sundanese urang (human being).

PronunciationEdit

NounEdit

wong

 1. person, human being
  • 1889, C.F. Winter, Dongèng Wewulang Becik (Volume 1), Landsdrukkerij, p. 7:
   Éliding dongèng mangkéné, rahayu wong kang angèstokaké sarta ngabekti ing Allah, kaya upamané marang bapa.
 2. people, society
  • 1928, Dedongèngan, Balé Pustaka, p. 3:
   Ananging kahanan mau ora pati disumurupi utawa diajèni déning wong-wong saka Surakarta, kang padha among seneng mrono saben ing dina Nga'at.
 3. adult
  • 1889, C.F. Winter, Dongèng Wewulang Becik (Volume 2), Landsdrukkerij, p. 8:
   Anuli ana wong liwat, acalathu marang bocah kang padha rebutan tali, mangkono iku patuwasé wong dhemen padu kang pinadu barang rèmèh.
  • 1928, R.M. Aryasutirta, Paribasan, p. 21:
   Ana wong sugih, dolan-dolan menyang désa, ing kono kepethuk karo bocah cilik siji, isih wuda mlaku ijèn.
 4. successful person
 5. physical characteristics of a person
 6. subordinate, follower
  • 1880, Pepethikan saking Kitab Suci, p. 179:
   [...] sang tetindhih nulya nabda aglis / hèh Élia sira wongé Allah / paréntahku marang kowé / trang saka dhawuh prabu / lah mudhuna Élia dèn aglis / —

SynonymsEdit

Derived termsEdit

ReferencesEdit

 • "wong" in W. J. S. Poerwadarminta, Bausastra Jawa. J. B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N. V. Groningen, Batavia, 1939

Old EnglishEdit

Alternative formsEdit

PronunciationEdit

NounEdit

wong m (nominative plural wongas)

 1. Alternative spelling of wang