U+5FF6, 忶
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FF6

[U+5FF5]
CJK Unified Ideographs
[U+5FF7]

Translingual edit

Han character edit

(Kangxi radical 61, +4, 7 strokes, cangjie input 心一一戈 (PMMI), composition )

References edit

  • Kangxi Dictionary: page 378, character 22
  • Dai Kanwa Jiten: character 10391
  • Dae Jaweon: page 706, character 22
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 4, page 2275, character 12
  • Unihan data for U+5FF6

Chinese edit

simp. and trad.

Glyph origin edit

Pronunciation editRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (33) (35)
Final () (55) (59)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Closed Closed
Division () I III
Fanqie
Baxter hwon hjunH
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦuən/ /ɦɨunH/
Pan
Wuyun
/ɦuon/ /ɦiunH/
Shao
Rongfen
/ɣuən/ /ɣiuənH/
Edwin
Pulleyblank
/ɦwən/ /ɦunH/
Li
Rong
/ɣuən/ /ɣiuənH/
Wang
Li
/ɣuən/ /ɣĭuənH/
Bernard
Karlgren
/ɣuən/ /i̯uənH/
Expected
Mandarin
Reflex
hún yùn
Expected
Cantonese
Reflex
wan4 wan6
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 16355 16370
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɢuːn/ /*ɢuns/

Definitions edit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References edit

Japanese edit

Kanji edit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings edit