Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 81 +13, 17 strokes, cangjie input 弓口心心戈 (NRPPI), four-corner 27213, composition ⿱⿳)

 1. cunning
 2. greedy
 3. crafty

ReferencesEdit

 • KangXi: page 591, character 18
 • Dai Kanwa Jiten: character 16767
 • Dae Jaweon: page 983, character 22
 • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 361, character 10
 • Unihan data for U+6BDA

ChineseEdit

simp. and trad.

PronunciationEdit


Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/2

Initial: (20)
Final:
Division: II

Openness: Open
Tone: Level (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/d͡ʒɣɛm/ /ɖ͡ʐʱăm/ /d͡ʒɐm/ /ɖ͡ʐɯæm/ /ɖ͡ʐəɨm/ /d͡ʒɐm/ /d͡ʒɐm/
Character (), Pronunciation 2/2

Initial: (20)
Final:
Division: II

Openness: Open
Tone: Level (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/d͡ʒɣam/ /ɖ͡ʐʱam/ /d͡ʒam/ /ɖ͡ʐɯam/ /ɖ͡ʐaɨm/ /d͡ʒam/ /d͡ʒam/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
1223 1 /*zrɯːm/
1237 1 /*zraːm/

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. cunning
 2. greedy
 3. crafty

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

‎(cham) (hangeul , revised cham, McCune-Reischauer ch'am, Yale cham)

 1. cunning
 2. greedy
 3. crafty
Read in another language