Open main menu
U+7299, 犙
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7299

[U+7298]
CJK Unified Ideographs
[U+729A]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 93, +11, 15 strokes, cangjie input 竹手戈戈竹 (HQIIH), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 703, character 33
  • Dai Kanwa Jiten: character 20143
  • Dae Jaweon: page 1116, character 28
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1819, character 12
  • Unihan data for U+7299

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔsluːm, *ʔsluːms
*sʰluːm, *sʰluːms, *sloːm, *sʰrum, *srum
*sʰluːm
*sʰluːm, *sʰluːmʔ
*sʰluːmʔ
*sʰluːmʔ, *sʰloːmʔ
*sʰluːms
毿 *sluːm
*sluːm, *srum
*sluːm, *sru, *srɯu
*sluːmʔ
*sluːmʔ, *sʰrum, *srum, *srumʔ
*sloːm
*sruːm, *sruːmʔ
*sruːmʔ, *sʰrumʔ
縿 *sroːm
*sroːm
*sʰrum
*sʰrumʔ
*sʰrumʔ
*srum
*srumʔ
*srums

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (21) (21) (16)
Final () (136) (138) (159)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III III I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʃɨu/ /ʃiɪu/ /sʌm/
Pan
Wuyun
/ʃiu/ /ʃɨu/ /səm/
Shao
Rongfen
/ʃiəu/ /ʃieu/ /sɒm/
Edwin
Pulleyblank
/ʂuw/ /ʂjiw/ /səm/
Li
Rong
/ʃiu/ /ʃiĕu/ /sᴀm/
Wang
Li
/ʃĭəu/ /ʃiəu/ /sɒm/
Bernard
Karlgren
/ʂi̯ə̯u/ /ʂieu/ /săm/
Expected
Mandarin
Reflex
shōu shōu sān
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 1091 1115 1116
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 1 2
Corresponding
MC rime
毿 𢯱
Old
Chinese
/*sluːm/ /*sru/ /*srɯu/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.