Open main menu
U+780A, 砊
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-780A

[U+7809]
CJK Unified Ideographs
[U+780B]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 112, +4, 9 strokes, cangjie input 一口卜竹弓 (MRYHN), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 828, character 13
  • Dai Kanwa Jiten: character 24059
  • Dae Jaweon: page 1242, character 11
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2421, character 11
  • Unihan data for U+780A

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kaːŋ, *ɡaːŋs
*kaːŋ, *kʰaːŋs
*kaːŋ
*kaːŋ, *ɡaːŋ
*kaːŋ, *ɡaːŋ
*kaːŋ, *ɡaːŋ
*kʰaːŋ, *kʰaːŋs, *ɡaːŋ
*kʰaːŋʔ, *qʰaːŋ
*kʰaːŋʔ, *ɡaːŋʔ, *qaːŋ
*kʰaːŋs, *ɡaːŋ
*kʰaːŋs, *qʰaːŋ
*kʰaːŋs
*kʰaːŋs
*kʰaːŋs
*kʰaːŋs, *ɡaːŋ, *ɡaːŋʔ
*kʰaːŋs, *kʰraːŋ
*kʰaːŋs, *kʰraːŋ
*kʰaːŋs, *ɡaːŋ
*ɡaːŋ
*ɡaːŋ
*ɡaːŋ, *ɡaːŋʔ
*ɡaːŋ
*ɡaːŋ, *ɡaːŋʔ, *ɡaːŋs
*kraːŋ
*kʰraːŋ
*kʰraːŋ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (29) (29)
Final () (109) (101)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () II I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʰˠæŋ/ /kʰɑŋH/
Pan
Wuyun
/kʰᵚaŋ/ /kʰɑŋH/
Shao
Rongfen
/kʰaŋ/ /kʰɑŋH/
Edwin
Pulleyblank
/kʰaɨjŋ/ /kʰaŋH/
Li
Rong
/kʰɐŋ/ /kʰɑŋH/
Wang
Li
/kʰɐŋ/ /kʰɑŋH/
Bernard
Karlgren
/kʰɐŋ/ /kʰɑŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
kēng kàng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 7372 7401
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kʰaːŋs/ /*kʰraːŋ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

CompoundsEdit