Open main menu
U+82C0, 苀
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-82C0

[U+82BF]
CJK Unified Ideographs
[U+82C1]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 140, +4, 10 strokes, cangjie input 廿卜竹弓 (TYHN), four-corner 44217, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1021, character 17
  • Dai Kanwa Jiten: character 30751
  • Dae Jaweon: page 1481, character 1
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3184, character 5
  • Unihan data for U+82C0

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kaːŋ, *ɡaːŋs
*kaːŋ, *kʰaːŋs
*kaːŋ
*kaːŋ, *ɡaːŋ
*kaːŋ, *ɡaːŋ
*kaːŋ, *ɡaːŋ
*kʰaːŋ, *kʰaːŋs, *ɡaːŋ
*kʰaːŋʔ, *qʰaːŋ
*kʰaːŋʔ, *ɡaːŋʔ, *qaːŋ
*kʰaːŋs, *ɡaːŋ
*kʰaːŋs, *qʰaːŋ
*kʰaːŋs
*kʰaːŋs
*kʰaːŋs
*kʰaːŋs, *ɡaːŋ, *ɡaːŋʔ
*kʰaːŋs, *kʰraːŋ
*kʰaːŋs, *kʰraːŋ
*kʰaːŋs, *ɡaːŋ
*ɡaːŋ
*ɡaːŋ
*ɡaːŋ, *ɡaːŋʔ
*ɡaːŋ
*ɡaːŋ, *ɡaːŋʔ, *ɡaːŋs
*kraːŋ
*kʰraːŋ
*kʰraːŋ

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (28) (33)
Final () (101) (101)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kɑŋ/ /ɦɑŋ/
Pan
Wuyun
/kɑŋ/ /ɦɑŋ/
Shao
Rongfen
/kɑŋ/ /ɣɑŋ/
Edwin
Pulleyblank
/kaŋ/ /ɦaŋ/
Li
Rong
/kɑŋ/ /ɣɑŋ/
Wang
Li
/kɑŋ/ /ɣɑŋ/
Bernard
Karlgren
/kɑŋ/ /ɣɑŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
gāng háng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 7359 7387
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kaːŋ/ /*ɡaːŋ/
Notes

DefinitionsEdit

  1. a kind of grass