Open main menu

ChineseEdit

buy
 
spring (time); gay; joyful; youthful; love; lust; life
trad. (買春)
simp. (买春)

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1 1/1
Initial () (4) (24)
Final () (31) (47)
Tone (調) Rising (X) Level (Ø)
Openness (開合) Open Closed
Division () II III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/mˠɛX/ /t͡ɕʰiuɪn/
Pan
Wuyun
/mᵚæX/ /t͡ɕʰʷin/
Shao
Rongfen
/mæiX/ /t͡ɕʰjuen/
Edwin
Pulleyblank
/maɨjX/ /cʰwin/
Li
Rong
/mɛX/ /t͡ɕʰiuĕn/
Wang
Li
/maiX/ /t͡ɕʰĭuĕn/
Bernard
Karlgren
/maiX/ /t͡ɕʰi̯uĕn/
Expected
Mandarin
Reflex
mǎi chūn

VerbEdit

買春

  1. to buy wine
  2. to get scenes of springtime
  3. to visit a prostitute