Open main menu
U+9202, 鈂
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9202

[U+9201]
CJK Unified Ideographs
[U+9203]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 167, +4, 12 strokes, cangjie input 金中月山 (CLBU), four-corner 84112, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1297, character 21
  • Dai Kanwa Jiten: character 40206
  • Dae Jaweon: page 1800, character 28
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4180, character 8
  • Unihan data for U+9202

ChineseEdit

trad.
simp. 𬬵

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
 
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*lu, *lum
*lu, *ʔl'uːmʔ, *loʔ
*lus
*lus
*ʔl'uːm
*ʔl'uːm, *ʔl'uːmʔ, *l'uːm
*ʔl'uːm
*ʔl'uːm
*ʔl'uːmʔ
*ʔl'uːmʔ
*ʔl'uːmʔ
*ʔl'uːms
*l'uːmʔ
*ʔl'oːmʔ
*zlum, *l'um
*l'um, *l'ums, *hljumʔ
*l'um
*l'um, *ʔljumʔ, *ʔljums
*l'um
*l'um
*l'ums
*ɦljum, *ɦljumʔ
*ɦljum
*hljumʔ
*hljumʔ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (11) (15)
Final () (140) (139)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () Chongniu III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɖˠiɪm/ /d͡ziɪm/
Pan
Wuyun
/ɖᵚim/ /d͡zim/
Shao
Rongfen
/ȡiem/ /d͡zjem/
Edwin
Pulleyblank
/ɖjim/ /d͡zim/
Li
Rong
/ȡjəm/ /d͡ziəm/
Wang
Li
/ȡĭĕm/ /d͡zĭĕm/
Bernard
Karlgren
/ȡʱi̯əm/ /d͡zʱi̯əm/
Expected
Mandarin
Reflex
chén qín
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 15253 15254
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3
Corresponding
MC rime
𩷒
Old
Chinese
/*zlum/ /*l'um/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReferencesEdit