Open main menu
U+9659, 陙
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9659

[U+9658]
CJK Unified Ideographs
[U+965A]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 170, +7, 10 strokes, cangjie input 弓中一一女 (NLMMV), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1351, character 7
  • Dai Kanwa Jiten: character 41651
  • Dae Jaweon: page 1853, character 19
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4129, character 10
  • Unihan data for U+9659

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*tʰɯl, *tʰɯnʔ, *tʰɯn
*tɯnʔ, *djɯn
*tjɯn, *tjɯns
*tjɯn, *tjɯn
*tjɯn, *djɯn
*tjɯn, *ɦljun
*tjɯn
*tjɯnʔ, *tjɯns
*tjɯnʔ
*tjɯnʔ, *djɯn
*tjɯn
*tjɯns, *hljɯn
*djɯns, *djɯnʔ, *djins
*djɯn
*djɯn, *ɦljɯn
*djɯn
*djɯn
*djɯn
*djɯnʔ
*djɯnʔ
*djɯnʔ
*ŋrɯnʔ, *ŋ̊ʰjaɡ, *ŋaɡ
*djun
*ɦljun
*ɦljun

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (25)
Final () (47)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Closed
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ʑiuɪn/
Pan
Wuyun
/d͡ʑʷin/
Shao
Rongfen
/d͡ʑjuen/
Edwin
Pulleyblank
/d͡ʑwin/
Li
Rong
/ʑiuĕn/
Wang
Li
/ʑĭuĕn/
Bernard
Karlgren
/ʑi̯uĕn/
Expected
Mandarin
Reflex
chún
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 1388
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*djun/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.