Appendix:Livonian declension

This page is intended to list examples of entries of Livonian nominals by their type (as classified by Viitso) to serve as examples on what the layout should look like, what template to choose for that type, etc.

Entries with templates that have a form generation subpage should be favored over entries with templates that don't have such a subpage. The first category includes {{liv-noun}}, {{liv-noun-kim}}, {{liv-noun-pū}} and {{liv-noun-manual}}.

{{liv-noun-reg}} actually doesn't have its own forms generation page but since this is the "default" declension template:liv-noun/forms can be used without providing any params, e.g., {{liv-noun/forms|āigast||Noun}}

1Edit

mis

2Edit

jegā

3Edit

4Edit

se

5Edit

tämā

6Edit

minā

7Edit

sinā

8Edit

kis

9Edit

īž

10Edit

midāgõd

11Edit

mits

12Edit

13Edit

14Edit

15Edit

tīe

16Edit

brī

17Edit

tei

18Edit

kalā

19Edit

tubā amā

20Edit

aigā

21Edit

lēba

22Edit

pūoga

23Edit

lōja

24Edit

pǟva

25Edit

izā piezā

26Edit

ažā

27Edit

āļdža

28Edit

sukā

29Edit

liepā

30Edit

oksā

31Edit

vȱntsa

32Edit

liestā

33Edit

āiga lānga

34Edit

sīlma

35Edit

kǟnga ǟrga

36Edit

āina

37Edit

vēna

38Edit

rōda

39Edit

padā

40Edit

sõbrā

41Edit

käpā

42Edit

maksā

43Edit

kēra

44Edit

jōra

45Edit

pūola

46Edit

āita

47Edit

ūška

48Edit

mȭka

49Edit

dadžā

50Edit

sušā

51Edit

kupšā

52Edit

tšūrtša

53Edit

sēmd̦a

54Edit

tīera

55Edit

krōipa

56Edit

lilla

57Edit

kuțā

58Edit

nētša

59Edit

kiv

60Edit

kuoig

61Edit

kep

62Edit

kruțk

63Edit

krämp

64Edit

piņ

65Edit

kuoț

66Edit

vakț

67Edit

reņ

68Edit

okš

69Edit

kaš

70Edit

duņtš

71Edit

torī

72Edit

vag

73Edit

kõl

74Edit

sug

75Edit

joug

76Edit

nim

77Edit

usk

78Edit

vašk

79Edit

tup

80Edit

maks

81Edit

lum

82Edit

mier

83Edit

mer

84Edit

mur

85Edit

kuod

86Edit

suž

87Edit

kež

88Edit

vež

89Edit

kuž

90Edit

ruzū

91Edit

radio

92Edit

ang

93Edit

kouv

94Edit

kand

95Edit

pȯrt

96Edit

nuŗm

97Edit

laint

98Edit

loul

99Edit

ul

100Edit

pan

101Edit

täm

102Edit

niŗț

103Edit

kuļ

104Edit

paņ

105Edit

daņtš

106Edit

kouš

107Edit

spleiš

108Edit

veis

109Edit

pȯis

110Edit

kiļg

111Edit

vȯļg

112Edit

täuž

113Edit

vaŗž

114Edit

pierz

115Edit

võrgõ

116Edit

jõugõ

117Edit

vȭidag

118Edit

sieldõ

119Edit

nōgõ

120Edit

aššõ

121Edit

drūošõ

122Edit

sov

123Edit

kōj

124Edit

ōj

125Edit

irm

126Edit

kim

127Edit

vȯņ

128Edit

vait

129Edit

amāt

130Edit

kultūr

131Edit

sagdit

132Edit

viļț

133Edit

134Edit

blēḑ

135Edit

fakt

136Edit

tas

137Edit

neitst

138Edit

sīend

139Edit

lǟnd

140Edit

āigast

141Edit

analīz

142Edit

nīem

143Edit

jaļkš

144Edit

viš

145Edit

rūtš

146Edit

tēd̦

147Edit

lēd̦

148Edit

kīņtš

149Edit

kōņtš

150Edit

lēņtš

151Edit

līem

152Edit

am

153Edit

azūm

154Edit

võțīm

155Edit

kōņim

156Edit

ētam

157Edit

sidām

158Edit

tūoitõg

159Edit

kōrand

160Edit

ȭdõg

161Edit

taptõd

162Edit

tīedõd

163Edit

vīdõz

164Edit

īdtuoistõnz

165Edit

īdõksmõz

166Edit

mīez

167Edit

rovz

168Edit

käbrāz

169Edit

maigāz

170Edit

nõtkāz

171Edit

rikāz

172Edit

bikšāz

173Edit

āmbaz

174Edit

pūŗaz

175Edit

pōļaz

176Edit

rēnaz

177Edit

tōvaz

178Edit

pūoraz

179Edit

mõtkõz

180Edit

vȭrõz

181Edit

arāgõz

182Edit

äggõz

183Edit

pūdõz

184Edit

vīetšõz

185Edit

lōtšõz

186Edit

sēji

187Edit

akiji

188Edit

lēji

189Edit

tuļļi

190Edit

läbd̦i

191Edit

nai

192Edit

aigi

193Edit

punni

194Edit

kațki

195Edit

kukki

196Edit

aigi

197Edit

ouki

198Edit

paŗī

199Edit

tūļi

200Edit

abli

201Edit

sēmi

202Edit

lēmi

203Edit

alīz

204Edit

nȭŗkõz

205Edit

katūks

206Edit

āndõks

207Edit

kēratõks

208Edit

äbțõks

209Edit

varīkš

210Edit

ukš

211Edit

läpš

212Edit

rovzt

213Edit

tuļ

214Edit

tūļ

215Edit

kēļ

216Edit

pūol

217Edit

ikš

218Edit

kakš

219Edit

ūž

220Edit

sēņ

221Edit

jūŗ

222Edit

sūr

223Edit

sēr

224Edit

birkov

225Edit

salāj

226Edit

umārz

227Edit

dullõnz

228Edit

abbõnz

229Edit

aņgõrz

230Edit

kaggõrz

231Edit

pǟgiņž

232Edit

vagāŗ

233Edit

tidār

234Edit

pēgal

235Edit

appõn

236Edit

ōrõn

237Edit

kīndõr

238Edit

bäzmõr

239Edit

tarīļ

240Edit

ānkaŗ

241Edit

virpõļ

242Edit

ōbiļ