Latvian

edit

Etymology

edit

From iz- +‎ teikt (to say, to tell).

Pronunciation

edit
 • IPA(key): [istɛ̀ikt]
 • Audio:(file)

Verb

edit

izteikt (transitive, 1st conjugation, present izteicu, izteic, izteic, past izteicu)

 1. to express (to make known, to reveal orally, in words)
  izteikt jaunas atziņasto express new ideas, conclusions
  izteikt savu pārliecībuto express one's beliefs, convictions
  izteikt aizdomasto express suspicion
  izteikt padomuto give (lit. express) advice
  izteikt pavēlito give (lit. express) an order
  izteikt vēlēšanosto express wishes
  izteikt cerībuto express hope
  izteikt cieņuto express respect
  izteikt pārdzīvojumu vārdosto express one's experience in words
  puiši steidzās izteikt savu priekuthe boys rushed to express their joy
 2. to express something in a work of art; to be such that it (a work of art expresses something
  izteikt dabas skaistumu gleznāto express natural beauty in a painting
  izteikt pārdzīvojumu skaņdarbāto express an experience in a piece of music
  izteikt savas jūtas dzejolīto express one's feelings in a poem
  pavasaris ir ar mums; varbūt glezna to neizteiksspring is with us; (but) maybe a painting won't express it
 3. to express something with one's behavior, gestures, looks, etc.; to be such that it (behavior, gestures, looks, etc.) expresses something
  acis izteica prieku(his) eyes expressed joy
  izteikt noraidījumu ar rokas mājienuto express rejection with a wave of (one's) hand
 4. to express (gratitude, punishment, etc.) formally, administratively
  izteikt pateicību, rājienuto express gratitude, reprimand; to thank, to reprimand (officially)
  kapteinis joprojām bija noskaities uz Maksimiču, domāja, ka viņam vajadzētu izteikt rajienuthe captain was still furious at Maksimičs, (he) thought that he should express a reprimand (= reprimand Maksimičs, have him officially reprimanded)
 5. to say, to speak, to pronounce
  šī atbilde bija tik negaidīta, ka Gulke sākumā nevarēja izteikt ne vārdathis answer was no unexpected that Gulke at first couldn't say, pronounce a word
  mājās, kuras pāri verstis aiz kalna, runā ļaudis, bet skaņas atnāk tik nedalītas, it kā būtu izteiktas tepat aiz sētasin houses far behind the hill people are talking, but the sounds come so undivided, it is as if they were spoken, pronounced just here, by the fence
 6. to express (to describe something, especially with numbers, measurements)
  izteikt attālumu kilometrosto express the distance in kilometers
  izteikt masu gramosto express the mass in grams
  sociālo procesu dinamiku ne vienmēr var izteikt skaitļosone can't always express social process dynamics in numbers
 7. (usually 3rd person) to express (to be such that it means something, e.g., via symbols, signs)
  teikuma izteiktā domathe expressed thought of the sentence
  izteikt y kā x funkcijuto express y as a function of x
 8. (dated sense) to praise, to exalt
  tautas manu augumiņu izteica, tad vainojathe people (at first) praised my little size, then blamed, attacked it.

Conjugation

edit

Synonyms

edit

Derived terms

edit