See also: legatura and legătura

Romanian edit

Etymology edit

From lega +‎ -tură or Late Latin ligātura, from Latin ligātus. Doublet of ligatură.

Pronunciation edit

 • IPA(key): /le.ɡəˈtu.rə/
 • Rhymes: -urə
 • Hyphenation: le‧gă‧tu‧ră

Noun edit

legătură f (plural legături)

 1. connection, link, correlation, relationship of cause and effect
  Synonym: conexiune
  a se afla în strânsă legătură cuto be closely tied to
  a face legăturato make the connection
  a pune în legăturăto correlate, link
  Legătura dintre venit și fericire este evidentă.
  The link between income and happiness is obvious.
  Se investighează legătura poluării fonice cu bolile cardiace.
  The connection between noise pollution and heart disease is being investigated.
  Jurnaliștii au făcut legătura între politicile sale și donatorii către campania lui.
  The journalists made the connection between his policies and his campaign donors.
  Charles Darwin a pus în legătură habitatul și adaptarea.
  Charles Darwin linked habitat with adaptation.
  (literally, “Charles Darwin put habitat and adaptation in connection.”)
 2. connection of similarity, something to do with
  Synonym: (informal) treabă
  a avea legătură cuto have something to do with
  a nu avea nicio legătură cuto have nothing to do with
  Ce legătură are industria cu politica?
  What does industry have to do with politics?
  (literally, “What connection does industry have with politics?”)
  Ce zici tu nu are nicio legătură cu ce zic eu.
  What you’re saying has nothing to do with what I’m saying.
  (literally, “has no connection”)
  Nu prea există o legătură între teorie și practică.
  Theory doesn’t have much to do with practice.
  (literally, “There isn’t much of a connection between theory and practice.”)
 3. human relationship, relation, connection, bond
  Synonyms: relație, raport
  a ține legăturato keep in touch
  • 1939 July, Mihail Sebastian, “Notă despre un liceu [Note on a high school]”, in Revista Fundațiilor Regale[1], year 6, number 7, page 190:
   Cred într’adevăr că există o legătură familială între toți foștii elevi ai liceului Bălcescu, []
   I truly believe there exists a family bond between all former students of the Bălcescu High School, []
  • 1980, Revista economică[2], Bucharest, page 9:
   Ele nu pot funcționa altfel decît întreținînd complexe legături de cooperare.
   They may only function by fostering complex relations of cooperation.
  • 2015, chapter 14, in Ciprian Șiulea, transl., Fără tine, noi nu existăm: viața mea secretă ca profesoară a copiilor elitei nord-coreene[3], Iași: Polirom, translation of Without you, there is no us: my time with sons of North Korea’s elite by Suki Kim, →ISBN, page 154:
   Eram neliniștită, neștiind dacă legătura mea cu studenții supraviețuise perioadei de despărțire.
   I was nervous, not knowing whether my bond with the students had survived my time away.
 4. (chiefly in collocations) contact, link, attachment, connection
  de legăturălinking, intermediary, connecting
  a face legăturato connect, bridge, be the link
  Între cele două bazine este un tub de legătură.
  Between the two vats there is a connecting tube.
  (literally, “a tube of connection”)
  Aici se vorbește un grai de legătură între cel moldovenesc și cel ardelenesc.
  Here is spoken a dialect intermediary between the Moldavian and Transylvanian one.
  (literally, “a dialect of link”)
  Biochimia face legătura între chimie și biologie.
  Biochemistry bridges chemistry and biology.
  (literally, “Biochemistry makes the contact between chemistry and biology.”)
  Punctul de legătură va fi sudat.
  The point of contact will be welded.
 5. (telecommunications, logistics) connection, line
  a îi da legăturato put through, to connect
  a îi face legătura cuto put through with
  a pierde legăturato lose connection
 6. bundle (group of objects tied together)
 7. bundle (package or sack for carrying)
  Synonym: boccea
 8. (chemistry) bond
 9. (Internet) hyperlink, link
  Synonym: link
 10. binding of a book
 11. (now technical) tie, belt, loop (something that binds)
 12. (historical) person who, during the illegal operation of the Romanian Communist Party (1924–1944), would covertly mediate contact between members and Party higherups
  • 1954 March, Alexandru Jar, “O poveste simplă [A simple story]”, in Viața Romînească, year 7, page 174:
   Mircea se gândea le[sic] vechea lui legătură, la Radu. Numai să nu fie și el închis!
   Mircea was thinking of his old intermediary, Radu. If only he isn’t also locked up!
  • 1975, Haralamb Zincă, “Înaltă, frumoasă și tristă [Tall, beautiful and sad]”, in Dragoste moartă [Dead love], Bucharest: Cartea Românească:
   „Ne vedem nevoiți să te despărțim de Martha, i-a spus într-o zi legătura de partid. O cer legile muncii conspirative.”
   “We find ourselves forced to separate you from Martha”, the Party intermediary told him one day. “It’s what the laws of conspiratory work ask.”
  • 2004, Teșu Solomonovici, Securitatea și evreii: Teroare, crime, turnători, colaboraționiști [The Securitate and the Jews: Terror, crimes, denouncers, collaborators]‎[4], volume 2, Bucharest: Teșu, →ISBN, page 105:
   [] a divulgat numele a 7 tovarăși, inclusiv legătura lui superioară de partid.
   [] divulged the names of seven comrades, including his superior Party intermediary.
 13. (in the plural, uncommon) connections (useful acquiantances)
  Synonyms: relații, pile
 14. (rare) Synonym of legare (tying, binding)
 15. (in the plural) fetters, shackles
 16. (figurative, now rare) captivity, yoke, slavery
  Synonym: robie
 17. (now uncommon) kerchief
 18. (dated) necktie
  Synonym: cravată
 19. (skiing) ski binding
 20. (nautical, uncommon) rope
  Synonyms: odgon, parâmă
 21. (obsolete) agreement, accord, understanding
  Synonyms: acord, convenție, înțelegere, învoială
 22. (obsolete or historical) pact, treaty
  Synonyms: pact, tratat
 23. (obsolete) promise, obligation
  Synonyms: făgăduială, îndatorire, legământ, obligație, promisiune
 24. (obsolete) contract
 25. (obsolete) alliance
  Synonym: alianță
 26. (medicine, obsolete) bandage
  Synonyms: bandaj, pansament
 27. (medicine, obsolete or regional) poultice, cataplasm
  Synonym: cataplasmă
 28. (anatomy, obsolete) ligament
 29. (figurative, in the plural, obsolete) prison
  Synonyms: închisoare, pușcărie, penitenciar, temniță
 30. (obsolete or regional) spell, curse
  Synonym: vrajă
 31. (obsolete, rare) bet
  Synonyms: pariu, prinsoare, rămășag
 32. (grammar, obsolete) conjunction
  Synonym: conjuncție

Declension edit

Related terms edit

References edit