Louisiana Creole edit

Etymology edit

From French mon (my).

Pronunciation edit

Determiner edit

(feminine , plural )

 1. my

See also edit

Portuguese edit

Pronunciation edit

Noun edit

 m or f by sense (uncountable)

 1. (as a form of address) Eye dialect spelling of amor.

Vietnamese edit

Pronunciation edit

Etymology 1 edit

From Proto-Vietic *-moː.

Pronoun edit

(, )

 1. (Central Vietnam) where
  Synonym: đâu
  Mi đi về rứa?
  Where did you go?
  Chơ đi rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh.
  Wherever I go, I always miss my hometown Hà Tĩnh.

Particle edit

(, )

 1. (Central Vietnam, after a verb) no; not
  Synonym: đâu
  Hắn có biết .
  How should he know?
  Tau có ăn mà biết.
  I didn't eat it, why would I know how it tastes?

Derived terms edit

Derived terms

Etymology 2 edit

Noun edit

()

 1. mound
 2. a tissue (aggregation of cells)
Derived terms edit
Derived terms

Etymology 3 edit

Sino-Vietnamese reading of various Chinese characters.

Romanization edit

 1. Sino-Vietnamese reading of
 2. Sino-Vietnamese reading of
 3. Sino-Vietnamese reading of (frog, toad)
  • 2005, chapter 17, in Cao Tự Thanh, transl., Anh hùng xạ điêu, Văn học, translation of 射雕英雄传 by Jīn Yōng (Kim Dung):
   [] chiêu Nhất dương chỉ ấy đánh trúng giữa mi tâm y, phá tan Cáp công mà y nhiều năm khổ luyện.
   [] that One-Yang Finger strike hit him right between his eyebrows, breaking the Toad Skill he had been practicing for many years.
 4. Sino-Vietnamese reading of
 5. Sino-Vietnamese reading of