Polish edit

Etymology edit

Inherited from Proto-Slavic *značiti.[1][2] By surface analysis, znak +‎ -yć. First attested in the 16th century.[3][4]

Pronunciation edit

Verb edit

znaczyć impf

 1. (transitive) to mean (to convey, to signify, to indicate)
  Synonym: oznaczać
 2. (transitive) to mean, to matter (to have recognition)
  Synonyms: liczyć się, mieć znaczenie
 3. (transitive) to mean, to matter (to have some value)
  Synonyms: liczyć się, mieć znaczenie, ważyć
 4. (transitive) to mark, to sign (to physically leave marks or signs i.e. on a road) [+instrumental = with what]
  Synonyms: oznaczać, wytyczać, znakować
 5. (transitive) to mark, to sign (to leave a mark or sign of one's presence) [+instrumental = with what]
 6. (transitive, obsolete) to write down, to note
  Synonyms: notować, zapisywać się
 7. (reflexive with się) to show (to be seen as a sign)
  Synonyms: uwidaczniać się, widnieć
 8. (reflexive with się, Middle Polish, expressive) to mean (to convey, to signify, to indicate)

Conjugation edit

Conjugation of znaczyć impf
person singular plural
masculine feminine neuter virile nonvirile
infinitive znaczyć
present tense 1st znaczę znaczymy
2nd znaczysz znaczycie
3rd znaczy znaczą
impersonal znaczy się
past tense 1st znaczyłem,
-(e)m znaczył
znaczyłam,
-(e)m znaczyła
znaczyłom,
-(e)m znaczyło
znaczyliśmy,
-(e)śmy znaczyli
znaczyłyśmy,
-(e)śmy znaczyły
2nd znaczyłeś,
-(e)ś znaczył
znaczyłaś,
-(e)ś znaczyła
znaczyłoś,
-(e)ś znaczyło
znaczyliście,
-(e)ście znaczyli
znaczyłyście,
-(e)ście znaczyły
3rd znaczył znaczyła znaczyło znaczyli znaczyły
impersonal znaczono
future tense 1st będę znaczył,
będę znaczyć
będę znaczyła,
będę znaczyć
będę znaczyło,
będę znaczyć
będziemy znaczyli,
będziemy znaczyć
będziemy znaczyły,
będziemy znaczyć
2nd będziesz znaczył,
będziesz znaczyć
będziesz znaczyła,
będziesz znaczyć
będziesz znaczyło,
będziesz znaczyć
będziecie znaczyli,
będziecie znaczyć
będziecie znaczyły,
będziecie znaczyć
3rd będzie znaczył,
będzie znaczyć
będzie znaczyła,
będzie znaczyć
będzie znaczyło,
będzie znaczyć
będą znaczyli,
będą znaczyć
będą znaczyły,
będą znaczyć
impersonal będzie znaczyć się
conditional 1st znaczyłbym,
bym znaczył
znaczyłabym,
bym znaczyła
znaczyłobym,
bym znaczyło
znaczylibyśmy,
byśmy znaczyli
znaczyłybyśmy,
byśmy znaczyły
2nd znaczyłbyś,
byś znaczył
znaczyłabyś,
byś znaczyła
znaczyłobyś,
byś znaczyło
znaczylibyście,
byście znaczyli
znaczyłybyście,
byście znaczyły
3rd znaczyłby,
by znaczył
znaczyłaby,
by znaczyła
znaczyłoby,
by znaczyło
znaczyliby,
by znaczyli
znaczyłyby,
by znaczyły
impersonal znaczono by
imperative 1st niech znaczę znaczmy
2nd znacz znaczcie
3rd niech znaczy niech znaczą
active adjectival participle znaczący znacząca znaczące znaczący znaczące
passive adjectival participle znaczony znaczona znaczone znaczeni znaczone
contemporary adverbial participle znacząc
verbal noun znaczenie

Derived terms edit

adjectives
nouns
particles
verbs
verbs

Related terms edit

nouns

Trivia edit

According to Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej (1990), znaczyć is one of the most used words in Polish, appearing 47 times in scientific texts, 4 times in news, 21 times in essays, 34 times in fiction, and 74 times in plays, each out of a corpus of 100,000 words, totaling 180 times, making it the 321st most common word in a corpus of 500,000 words.[5]

References edit

 1. ^ Boryś, Wiesław (2005) “znaczyć”, in Słownik etymologiczny języka polskiego (in Polish), Kraków: Wydawnictwo Literackie, →ISBN
 2. ^ Mańczak, Witold (2017) “znaczyć”, in Polski słownik etymologiczny (in Polish), Kraków: Polska Akademia Umiejętności, →ISBN
 3. ^ Maria Renata Mayenowa, Stanisław Rospond, Witold Taszycki, Stefan Hrabec, Władysław Kuraszkiewicz (2010-2023) “znaczyć”, in Słownik Polszczyzny XVI Wieku [A Dictionary of 16th Century Polish]
 4. ^ Maria Renata Mayenowa, Stanisław Rospond, Witold Taszycki, Stefan Hrabec, Władysław Kuraszkiewicz (2010-2023) “znaczyć się”, in Słownik Polszczyzny XVI Wieku [A Dictionary of 16th Century Polish]
 5. ^ Ida Kurcz (1990) “znaczyć”, in Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej [Frequency dictionary of the Polish language]‎[1] (in Polish), volume 2, Kraków, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, page 780

Further reading edit

 • znaczyć in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • znaczyć in Polish dictionaries at PWN
 • ZNACZYĆ”, in Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku [Electronic Dictionary of the Polish Language of the XVII and XVIII Century], 21.09.2009
 • ZNACZYĆ%20SIĘ”, in Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku [Electronic Dictionary of the Polish Language of the XVII and XVIII Century], 21.09.2009
 • Samuel Bogumił Linde (1807–1814) “znaczyć”, in Słownik języka polskiego[2]
 • Aleksander Zdanowicz (1861) “znaczyć”, in Słownik języka polskiego, Wilno 1861[3]
 • J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, editors (1927), “znaczyć”, in Słownik języka polskiego[4] (in Polish), volume 8, Warsaw, page 573
 • znaczyć in Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego

Silesian edit

Etymology edit

Inherited from Proto-Slavic *značiti. By surface analysis, znak +‎ -yć.

Pronunciation edit

Verb edit

znaczyć impf

 1. (transitive) to mean (to convey, to signify, to indicate)

Conjugation edit

Conjugation of znaczyć impf
person singular plural
masculine feminine neuter virile nonvirile
infinitive znaczyć
present tense 1st znaczã znaczymy
2nd znaczysz znaczycie
3rd znaczy znaczōm
past tense 1st znaczōłch,
znaczōłech,
znaczōł żech
znaczyłach
znaczyła żech
znaczyłoch1)
znaczyło żech
1)
znaczylimy,
znaczylichmy
znaczyłymy,
znaczyłychmy
2nd znaczōłś,
znaczōłeś,
znaczōł żeś
znaczyłaś
znaczyła żeś
znaczyłoś1)
znaczyło żeś
1)
znaczyliście,
znaczyli żeście
znaczyłyście,
znaczyły żeście
3rd znaczōł znaczyła znaczyło znaczyli znaczyły
future tense 1st bydã znaczōł,
bydã znaczyć
bydã znaczyła,
bydã znaczyć
bydã znaczyło,1)
bydã znaczyć
bydymy znaczyli,
bydymy znaczyć
bydymy znaczyły,
bydymy znaczyć
2nd bydziesz znaczōł,
bydziesz znaczyć
bydziesz znaczyła,
bydziesz znaczyć
bydziesz znaczyło,1)
bydziesz znaczyć
bydziecie znaczyli,
bydziecie znaczyć
bydziecie znaczyły,
bydziecie znaczyć
3rd bydzie znaczōł,
bydzie znaczyć
bydzie znaczyła,
bydzie znaczyć
bydzie znaczyło,
bydzie znaczyć
bydōm znaczyli,
bydōm znaczyć
bydōm znaczyły,
bydōm znaczyć
pluperfect tense2)
1st bōłch znaczōł,
bōłech znaczōł,
bōł żech znaczōł
byłach znaczyła
była żech znaczyła
byłoch znaczyło1)
było żech znaczyło
1)
byli my znaczyli,
bylichmy znaczyli
były my znaczyły,
byłychmy znaczyły
2nd bōłś znaczōł,
bōłeś znaczōł,
bōł żeś znaczōł
byłaś znaczyła
była żeś znaczyła
byłoś znaczyło1)
było żeś znaczyło
1)
byliście znaczyli,
byli żeście znaczyli
byłyście znaczyły,
były żeście znaczyły
3rd bōł znaczōł była znaczyła było znaczyło1)
były my znaczyli,
byłychmy znaczyli
były znaczyły
conditional 1st bych znaczōł bych znaczyła byście znaczyli by my znaczyły,
bychmy znaczyły
2nd byś znaczōł byś znaczyła byście znaczyli byście znaczyły
3rd by znaczōł by znaczyła by znaczyło by znaczyli by znaczyły
imperative 1st niych znaczã znaczmy
2nd znacz znaczcie
3rd niych znaczy niych znaczōm
active adjectival participle znaczōncy znaczōncŏ znaczōnce znaczōncy znaczōnce
passive adjectival participle znaczōny znaczōnŏ znaczōne znaczyni znaczōne
verbal noun znaczynie
1) Personal neuter forms might be considered nonstandard, protological, or nonce, appearing mostly in literature to refer to grammatically neuter nouns, however might also be used for people who prefer neuter forms.
2) The pluperfect is either archaic or obsolete and now used for conditional in the past.

Derived terms edit

verbs

Further reading edit