Open main menu

ChineseEdit

 
so; thus; like this; ‑ly; correct; right
 
and; as well as; but (not); yet (not); (shows causal relation); (shows change of state); (shows contrast)
simp. and trad.
(然而)

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1 1/1
Initial () (38) (38)
Final () (77) (19)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ȵiᴇn/ /ȵɨ/
Pan
Wuyun
/ȵiɛn/ /ȵɨ/
Shao
Rongfen
/ȵʑjæn/ /ȵʑie/
Edwin
Pulleyblank
/ȵian/ /ȵɨ/
Li
Rong
/ȵiɛn/ /ȵiə/
Wang
Li
/ȵʑĭɛn/ /ȵʑĭə/
Bernard
Karlgren
/ȵʑi̯ɛn/ /ȵʑi/
Expected
Mandarin
Reflex
rán ér
BaxterSagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
rán ér
Middle
Chinese
‹ nyen › ‹ nyi ›
Old
Chinese
/*[n]a[n]/ /*nə/
English so, thus; (adv suffix) and, but

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1 1/1
No. 10756 2720
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*njen/ /*njɯ/

ConjunctionEdit

然而

  1. but; yet

SynonymsEdit

Dialectal synonyms of 但是 (“but; however”) [map]
Variety Location Words
Formal (Written Standard Chinese) 但是, , 可是, 不過, 然而
Mandarin Beijing 但是, , 可是, 不過
Taiwan 但是, , 可是, 不過
Cantonese Guangzhou 但係, 不過, 之不過, 之但係
Hong Kong 但係, 不過, 之不過, 之但係
Taishan 但係
Hakka Meixian 但係
Miaoli (N. Sixian) 但係, 毋過
Liudui (S. Sixian) 但係, 毋過
Hsinchu (Hailu) 但係, 毋過
Dongshi (Dabu) 但係, 毋過
Hsinchu (Raoping) 但係, 毋過
Yunlin (Zhao'an) 毋過
Min Dong Matsu 但是
Min Nan Xiamen 但是, 毋過, 毋句, 不過, 不而過
Quanzhou 但是, 毋句, 不過, 不而過
Zhangzhou 但是, 毋過, 不過, 不而過
Taipei 但是, 毋過, 不而過
Penang tapi, 但是
Singapore tapi
Philippines (Manila) 但是, 毋句
Medan tapi
Thailand (Bangkok) 但是, แต่ว่า
Wu Shanghai 但是, 必過, 不過