Open main menu

Wiktionary β

Contents

ChineseEdit

 
can; may; able to; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis)
be; yes; this
simp. and trad.
(可是)

PronunciationEdit


ConjunctionEdit

可是

 1. however; but
  中國人可是普通話 [MSC, trad.]
  中国人可是普通话 [MSC, simp.]
  Wǒ bù shì zhōngguórén kěshì wǒ huì shuō pǔtōnghuà. [Pinyin]
  I am not Chinese but I can speak Mandarin Chinese.
  可是溫柔 [MSC, trad.]
  可是温柔 [MSC, simp.]
  “Wǒ Hěn Chǒu Kěshì Wǒ Hěn Wēnróu” [Pinyin]
  "I am Ugly, but I am Gentle" (a 1988 song by Chief Chao)

SynonymsEdit

Dialectal synonyms of 但是 (“but; however”) [map]
Variety Location Words
Formal (Written Standard Chinese) 但是可是不過然而
Mandarin Beijing 但是可是不過
Taiwan 但是可是不過
Cantonese Guangzhou 但係不過之不過
Hong Kong 但係不過之不過
Taishan 但係
Hakka Meixian 但係
Miaoli (N. Sixian) 但係毋過
Liudui (S. Sixian) 但係毋過
Hsinchu (Hailu) 但係毋過
Dongshi (Dabu) 但係毋過
Zhuolan (Raoping) 但係毋過
Yunlin (Zhao'an) 毋過
Min Dong Matsu 但是
Min Nan Xiamen 但是毋過毋句不過不而過
Quanzhou 但是毋句不過不而過
Zhangzhou 但是毋過不過不而過
Taipei 但是毋過不而過
Penang tapi但是
Singapore tapi
Medan tapi
Wu Shanghai 但是必過不過