Open main menu

ChineseEdit

 
but; yet; however; only; merely; still
be; yes; this
simp. and trad.
(但是)
anagram 是但

PronunciationEdit


ConjunctionEdit

但是

 1. but; however
  筆記本雖然外形但是功能差別 [MSC, trad.]
  笔记本虽然外形但是功能差别 [MSC, simp.]
  Zhè liǎng tái bǐjìběn suīrán wàixíng hěn xiàng, dànshì gōngnéng shàng què chābié hěn dà. [Pinyin]
  Although these two notebooks look very similar, their functions are quite different.
  雖然第一但是一點驕傲 [MSC, trad.]
  虽然第一但是一点骄傲 [MSC, simp.]
  Wáng Xiùyīng suīrán kǎo le dìyī, dànshì tā yīdiǎn yě bù jiāo'ào. [Pinyin]
  Although Wang Xiuying scored first in the exam, she was not at all arrogant about it.

SynonymsEdit

Dialectal synonyms of 但是 (“but; however”) [map]
Variety Location Words
Formal (Written Standard Chinese) 但是, , 可是, 不過, 然而
Mandarin Beijing 但是, , 可是, 不過
Taiwan 但是, , 可是, 不過
Cantonese Guangzhou 但係, 不過, 之不過, 之但係
Hong Kong 但係, 不過, 之不過, 之但係
Taishan 但係
Hakka Meixian 但係
Miaoli (N. Sixian) 但係, 毋過
Liudui (S. Sixian) 但係, 毋過
Hsinchu (Hailu) 但係, 毋過
Dongshi (Dabu) 但係, 毋過
Hsinchu (Raoping) 但係, 毋過
Yunlin (Zhao'an) 毋過
Min Dong Matsu 但是
Min Nan Xiamen 但是, 毋過, 毋句, 不過, 不而過
Quanzhou 但是, 毋句, 不過, 不而過
Zhangzhou 但是, 毋過, 不過, 不而過
Taipei 但是, 毋過, 不而過
Penang tapi, 但是
Singapore tapi
Philippines (Manila) 但是, 毋句
Medan tapi
Thailand (Bangkok) 但是, แต่ว่า
Wu Shanghai 但是, 必過, 不過

Usage notesEdit

Unlike in English, in Chinese it is customary for 雖然虽然 (suīrán, “although”) to be followed by 但是 (dànshì, “but; however”).

AdverbEdit

但是

 1. (literary) merely by; just by ... alone