U+9B07, 鬇
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B07

[U+9B06]
CJK Unified Ideographs
[U+9B08]

Translingual Edit

Han character Edit

(Kangxi radical 190, +6, 16 strokes, cangjie input 尸竹月尸木 (SHBSD) or 尸竹弓尸木 (SHNSD), composition (G) or (TK))

References Edit

  • KangXi: page 1455, character 10
  • Dai Kanwa Jiten: character 45489
  • Dae Jaweon: page 1986, character 8
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 7, page 4524, character 15
  • Unihan data for U+9B07

Chinese Edit

trad.
simp. #

Glyph origin Edit

Phono-semantic compound (形聲, OC *zraːŋ, *zreːŋ): semantic (hair drooping) + phonetic (OC *ʔsreːŋ).

Pronunciation EditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (20) (20)
Final () (109) (117)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II II
Fanqie
Baxter dzraeng dzreang
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ʒˠæŋ/ /d͡ʒˠɛŋ/
Pan
Wuyun
/ɖ͡ʐᵚaŋ/ /ɖ͡ʐᵚæŋ/
Shao
Rongfen
/d͡ʒaŋ/ /d͡ʒɐŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ɖ͡ʐaɨjŋ/ /ɖ͡ʐəɨjŋ/
Li
Rong
/d͡ʒɐŋ/ /d͡ʒɛŋ/
Wang
Li
/d͡ʒɐŋ/ /d͡ʒæŋ/
Bernard
Karlgren
/ɖ͡ʐʱɐŋ/ /ɖ͡ʐʱæŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
chéng chéng
Expected
Cantonese
Reflex
cang4 cang4
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 17141 17153
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*zraːŋ/ /*zreːŋ/
Notes

Definitions Edit

  1. (of hair) messy; unkempt

Compounds Edit