See also:
U+9B06, 鬆
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B06

[U+9B05]
CJK Unified Ideographs
[U+9B07]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(Kangxi radical 190, +8, 18 strokes, cangjie input 尸竹木金戈 (SHDCI), four-corner 72932, composition )

ReferencesEdit

 • KangXi: page 1455, character 5
 • Dai Kanwa Jiten: character 45484
 • Dae Jaweon: page 1986, character 3
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 7, page 4527, character 9
 • Unihan data for U+9B06

ChineseEdit

Glyph originEdit

Phono-semantic compound (形聲, OC *sqʰloːŋs, *sqʰluːŋ, *skʰloŋ, *sqʰloŋ): semantic (hair) + phonetic (OC *sɢloŋ).

Etymology 1Edit

trad.
simp. *

Pronunciation 1Edit


Note:
 • sang - vernacular;
 • song - literary.
Note:
 • sang1 - vernacular;
 • song1 - literary.

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /suŋ⁵⁵/
Harbin /suŋ⁴⁴/
Tianjin /suŋ²¹/
Jinan /suŋ²¹³/
Qingdao /səŋ²¹³/
Zhengzhou /suŋ²⁴/
Xi'an /suŋ²¹/
Xining /suə̃⁴⁴/
Yinchuan /suŋ⁴⁴/
Lanzhou /sũn³¹/
Ürümqi /suŋ⁴⁴/
Wuhan /soŋ⁵⁵/
Chengdu /soŋ⁵⁵/
Guiyang /soŋ⁵⁵/
Kunming /soŋ⁴⁴/
Nanjing /soŋ³¹/
Hefei /səŋ²¹/
Jin Taiyuan /suəŋ¹¹/
Pingyao /suŋ¹³/
Hohhot /sũŋ³¹/
Wu Shanghai /soŋ⁵³/
Suzhou /soŋ⁵⁵/
Hangzhou /soŋ³³/
Wenzhou /soŋ³³/
Hui Shexian /sʌ̃³¹/
Tunxi /san¹¹/
Xiang Changsha /soŋ³³/
Xiangtan /sən³³/
Gan Nanchang /suŋ⁴²/
Hakka Meixian /suŋ⁴⁴/
Taoyuan /suŋ²⁴/
Cantonese Guangzhou /soŋ⁵³/
Nanning /ɬuŋ⁵⁵/
Hong Kong /suŋ⁵⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /sɔŋ⁵⁵/
/saŋ⁵⁵/
Fuzhou (Min Dong) /søyŋ⁴⁴/
Jian'ou (Min Bei) /sɔŋ⁵⁴/
Shantou (Min Nan) /soŋ³³/
/saŋ³³/
Haikou (Min Nan) /soŋ²³/
/taŋ²³/
/saŋ²³/

Rime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4
Initial () (16) (16) (14)
Final () (5) (7) (7)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I III III
Fanqie
Baxter sowng sjowng tshjowng
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/suoŋ/ /sɨoŋ/ /t͡sʰɨoŋ/
Pan
Wuyun
/suoŋ/ /sioŋ/ /t͡sʰioŋ/
Shao
Rongfen
/soŋ/ /sioŋ/ /t͡sʰioŋ/
Edwin
Pulleyblank
/sawŋ/ /suawŋ/ /t͡sʰuawŋ/
Li
Rong
/soŋ/ /sioŋ/ /t͡sʰioŋ/
Wang
Li
/suoŋ/ /sĭwoŋ/ /t͡sʰĭwoŋ/
Bernard
Karlgren
/suoŋ/ /si̯woŋ/ /t͡sʰi̯woŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
sōng sōng cōng
Expected
Cantonese
Reflex
sung1 sung1 cung1
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 2/4 3/4 4/4
No. 4104 4108 4111
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sqʰluːŋ/ /*skʰloŋ/ /*sqʰloŋ/
DefinitionsEdit

 1. (of hair) disheveled; unkempt
 2. loose (not fixed in place tightly)
 3. loose; relaxed
 4. to loosen; to relax
 5. useless
 6. dried minced meat
 7. (Cantonese) to leave
  [Cantonese]  ―  sung1 jan4 [Jyutping]  ―  to leave
 8. (Cantonese, mahjong) Short for 鬆章松章.
  Antonym:
CompoundsEdit

Pronunciation 2EditRime
Character
Reading # 4/4
Initial () (16)
Final () (1)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Baxter suwngH
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/suŋH/
Pan
Wuyun
/suŋH/
Shao
Rongfen
/suŋH/
Edwin
Pulleyblank
/səwŋH/
Li
Rong
/suŋH/
Wang
Li
/suŋH/
Bernard
Karlgren
/suŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
sòng
Expected
Cantonese
Reflex
sung3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4
No. 4090
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sqʰloːŋs/
DefinitionsEdit

 1. Only used in 𩭩鬆.

Etymology 2Edit

For pronunciation and definitions of – see (“semen; weak; useless”).
(This character, , is a variant form of .)

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit

KoreanEdit

HanjaEdit

(song) (hangeul , revised song, McCune–Reischauer song, Yale song)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

: Hán Nôm readings: tông

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.