See also:
U+9B06, 鬆
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B06

[U+9B05]
CJK Unified Ideographs
[U+9B07]

Translingual edit

Han character edit

(Kangxi radical 190, +8, 18 strokes, cangjie input 尸竹木金戈 (SHDCI), four-corner 72932, composition )

References edit

 • Kangxi Dictionary: page 1455, character 5
 • Dai Kanwa Jiten: character 45484
 • Dae Jaweon: page 1986, character 3
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 7, page 4527, character 9
 • Unihan data for U+9B06

Chinese edit

Glyph origin edit

Phono-semantic compound (形聲形声, OC *sqʰloːŋs, *sqʰluːŋ, *skʰloŋ, *sqʰloŋ): semantic (hair) + phonetic (OC *sɢloŋ).

Etymology 1 edit

trad.
simp. *

Pronunciation edit


Note:
 • sang - vernacular;
 • song - literary.
Note:
 • sang1 - vernacular;
 • song1 - literary.
 • Wu

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /suŋ⁵⁵/
  Harbin /suŋ⁴⁴/
  Tianjin /suŋ²¹/
  Jinan /suŋ²¹³/
  Qingdao /səŋ²¹³/
  Zhengzhou /suŋ²⁴/
  Xi'an /suŋ²¹/
  Xining /suə̃⁴⁴/
  Yinchuan /suŋ⁴⁴/
  Lanzhou /sũn³¹/
  Ürümqi /suŋ⁴⁴/
  Wuhan /soŋ⁵⁵/
  Chengdu /soŋ⁵⁵/
  Guiyang /soŋ⁵⁵/
  Kunming /soŋ⁴⁴/
  Nanjing /soŋ³¹/
  Hefei /səŋ²¹/
  Jin Taiyuan /suəŋ¹¹/
  Pingyao /suŋ¹³/
  Hohhot /sũŋ³¹/
  Wu Shanghai /soŋ⁵³/
  Suzhou /soŋ⁵⁵/
  Hangzhou /soŋ³³/
  Wenzhou /soŋ³³/
  Hui Shexian /sʌ̃³¹/
  Tunxi /san¹¹/
  Xiang Changsha /soŋ³³/
  Xiangtan /sən³³/
  Gan Nanchang /suŋ⁴²/
  Hakka Meixian /suŋ⁴⁴/
  Taoyuan /suŋ²⁴/
  Cantonese Guangzhou /soŋ⁵³/
  Nanning /ɬuŋ⁵⁵/
  Hong Kong /suŋ⁵⁵/
  Min Xiamen (Min Nan) /sɔŋ⁵⁵/
  /saŋ⁵⁵/
  Fuzhou (Min Dong) /søyŋ⁴⁴/
  Jian'ou (Min Bei) /sɔŋ⁵⁴/
  Shantou (Min Nan) /soŋ³³/
  /saŋ³³/
  Haikou (Min Nan) /soŋ²³/
  /taŋ²³/
  /saŋ²³/

  Rime
  Character
  Reading # 1/4 2/4 3/4
  Initial () (16) (16) (14)
  Final () (5) (7) (7)
  Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
  Openness (開合) Open Open Open
  Division () I III III
  Fanqie
  Baxter sowng sjowng tshjowng
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /suoŋ/ /sɨoŋ/ /t͡sʰɨoŋ/
  Pan
  Wuyun
  /suoŋ/ /sioŋ/ /t͡sʰioŋ/
  Shao
  Rongfen
  /soŋ/ /sioŋ/ /t͡sʰioŋ/
  Edwin
  Pulleyblank
  /sawŋ/ /suawŋ/ /t͡sʰuawŋ/
  Li
  Rong
  /soŋ/ /sioŋ/ /t͡sʰioŋ/
  Wang
  Li
  /suoŋ/ /sĭwoŋ/ /t͡sʰĭwoŋ/
  Bernard
  Karlgren
  /suoŋ/ /si̯woŋ/ /t͡sʰi̯woŋ/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  sōng sōng cōng
  Expected
  Cantonese
  Reflex
  sung1 sung1 cung1
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 2/4 3/4 4/4
  No. 4104 4108 4111
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  0 0 0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*sqʰluːŋ/ /*skʰloŋ/ /*sqʰloŋ/

  Definitions edit

  1. (of hair) disheveled; unkempt
  2. loose (not fixed in place tightly)
  3. loose; relaxed
  4. to loosen; to relax
  5. useless
  6. dried minced meat
  7. (Cantonese) to leave
   [Cantonese]  ―  sung1 jan4 [Jyutping]  ―  to leave
  8. (Cantonese) financially solvent
   Antonym: (gan2)
  9. (Cantonese, after numbers) to exceed by a little; to be a little over
   [Cantonese]  ―  jat1 cin1 man1 sung1 di1 [Jyutping]  ―  a bit more than 1000 dollars
  10. (Cantonese, mahjong) Short for 鬆章松章.
   Antonym: (zyu1)
  Synonyms edit

  Compounds edit

  Etymology 2 edit

  trad.
  simp. *

  Pronunciation edit  Rime
  Character
  Reading # 4/4
  Initial () (16)
  Final () (1)
  Tone (調) Departing (H)
  Openness (開合) Open
  Division () I
  Fanqie
  Baxter suwngH
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /suŋH/
  Pan
  Wuyun
  /suŋH/
  Shao
  Rongfen
  /suŋH/
  Edwin
  Pulleyblank
  /səwŋH/
  Li
  Rong
  /suŋH/
  Wang
  Li
  /suŋH/
  Bernard
  Karlgren
  /suŋH/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  sòng
  Expected
  Cantonese
  Reflex
  sung3
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/4
  No. 4090
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*sqʰloːŋs/

  Definitions edit

  1. Only used in 𩭩鬆.

  Etymology 3 edit

  For pronunciation and definitions of – see (“semen; weak; useless”).
  (This character, , is a variant form of ).

  Japanese edit

  Kanji edit

  (uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  Readings edit

  Korean edit

  Hanja edit

  (song) (hangeul , revised song, McCune–Reischauer song, Yale song)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  Vietnamese edit

  Han character edit

  : Hán Nôm readings: tông

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.