Finnish edit

Etymology edit

From Proto-Finnic *käüttädäk. Equivalent to käydä +‎ -ttää (causative aspect).

Pronunciation edit

 • IPA(key): /ˈkæy̯tːæːˣ/, [ˈk̟æy̯t̪ːæː(ʔ)]
 • Rhymes: -æytːæː
 • Syllabification(key): käyt‧tää

Verb edit

käyttää (transitive)

 1. (usually atelic) to use, make use of‚ employ, apply, utilize, exploit, take advantage of, exert, exercise
  käyttää veto-oikeuttato veto, exercise the veto power
  Kumpaa kättä käytät kirjoittaessasi?
  Which hand do you use when you write?
  Käytän sitä opiskeluun.
  I'm using it for study.
 2. to use (up), consume
  Kuinka paljon käytät alkoholia kuukaudessa?
  How much alcohol do you use per month?
  Käytin jo pesuaineeni loppuun.
  I already used (up) all of my detergent.
 3. to take (somebody/something) somewhere temporarily, to have (somebody/something) visit
  Käytin lapsiani ulkona kaksi tuntia.
  I took my kids outside for two hours.
  Olen käyttänyt häntä ehdottamallasi psykiatrilla.
  I have had her visit the psychiatrist you suggested.
 4. (chemistry) to ferment
  Älä käytä olutta liian pitkään.
  Don't ferment the beer too long.
 5. (usually atelic) to run, operate (a machine, etc.)
 6. (uncommon) to take (somebody/something) for a walk, to have (somebody/something) walk
  Synonym: kävelyttää

Conjugation edit

Inflection of käyttää (Kotus type 53*C/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. käytän en käytä 1st sing. olen käyttänyt en ole käyttänyt
2nd sing. käytät et käytä 2nd sing. olet käyttänyt et ole käyttänyt
3rd sing. käyttää ei käytä 3rd sing. on käyttänyt ei ole käyttänyt
1st plur. käytämme emme käytä 1st plur. olemme käyttäneet emme ole käyttäneet
2nd plur. käytätte ette käytä 2nd plur. olette käyttäneet ette ole käyttäneet
3rd plur. käyttävät eivät käytä 3rd plur. ovat käyttäneet eivät ole käyttäneet
passive käytetään ei käytetä passive on käytetty ei ole käytetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. käytin en käyttänyt 1st sing. olin käyttänyt en ollut käyttänyt
2nd sing. käytit et käyttänyt 2nd sing. olit käyttänyt et ollut käyttänyt
3rd sing. käytti ei käyttänyt 3rd sing. oli käyttänyt ei ollut käyttänyt
1st plur. käytimme emme käyttäneet 1st plur. olimme käyttäneet emme olleet käyttäneet
2nd plur. käytitte ette käyttäneet 2nd plur. olitte käyttäneet ette olleet käyttäneet
3rd plur. käyttivät eivät käyttäneet 3rd plur. olivat käyttäneet eivät olleet käyttäneet
passive käytettiin ei käytetty passive oli käytetty ei ollut käytetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. käyttäisin en käyttäisi 1st sing. olisin käyttänyt en olisi käyttänyt
2nd sing. käyttäisit et käyttäisi 2nd sing. olisit käyttänyt et olisi käyttänyt
3rd sing. käyttäisi ei käyttäisi 3rd sing. olisi käyttänyt ei olisi käyttänyt
1st plur. käyttäisimme emme käyttäisi 1st plur. olisimme käyttäneet emme olisi käyttäneet
2nd plur. käyttäisitte ette käyttäisi 2nd plur. olisitte käyttäneet ette olisi käyttäneet
3rd plur. käyttäisivät eivät käyttäisi 3rd plur. olisivat käyttäneet eivät olisi käyttäneet
passive käytettäisiin ei käytettäisi passive olisi käytetty ei olisi käytetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. käytä älä käytä 2nd sing. ole käyttänyt älä ole käyttänyt
3rd sing. käyttäköön älköön käyttäkö 3rd sing. olkoon käyttänyt älköön olko käyttänyt
1st plur. käyttäkäämme älkäämme käyttäkö 1st plur. olkaamme käyttäneet älkäämme olko käyttäneet
2nd plur. käyttäkää älkää käyttäkö 2nd plur. olkaa käyttäneet älkää olko käyttäneet
3rd plur. käyttäkööt älkööt käyttäkö 3rd plur. olkoot käyttäneet älkööt olko käyttäneet
passive käytettäköön älköön käytettäkö passive olkoon käytetty älköön olko käytetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. käyttänen en käyttäne 1st sing. lienen käyttänyt en liene käyttänyt
2nd sing. käyttänet et käyttäne 2nd sing. lienet käyttänyt et liene käyttänyt
3rd sing. käyttänee ei käyttäne 3rd sing. lienee käyttänyt ei liene käyttänyt
1st plur. käyttänemme emme käyttäne 1st plur. lienemme käyttäneet emme liene käyttäneet
2nd plur. käyttänette ette käyttäne 2nd plur. lienette käyttäneet ette liene käyttäneet
3rd plur. käyttänevät eivät käyttäne 3rd plur. lienevät käyttäneet eivät liene käyttäneet
passive käytettäneen ei käytettäne passive lienee käytetty ei liene käytetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st käyttää present käyttävä käytettävä
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st käyttääkseni käyttääksemme
2nd käyttääksesi käyttääksenne
3rd käyttääkseen
käyttääksensä
past käyttänyt käytetty
2nd inessive2 käyttäessä käytettäessä agent3 käyttämä
Possessive forms
Person sing. plur.
1st käyttäessäni käyttäessämme
2nd käyttäessäsi käyttäessänne
3rd käyttäessään
käyttäessänsä
negative käyttämätön
instructive käyttäen 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Not used with intransitive verbs. Distinct from nouns with the -ma suffix and third infinitive forms.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).
* The third-person singular indicative form käyttää does not exhibit final gemination,
unlike the first infinitive (the lemma form), even though they are spelled identically.

3rd inessive käyttämässä
elative käyttämästä
illative käyttämään
adessive käyttämällä
abessive käyttämättä
instructive käyttämän käytettämän
4th4 verbal noun käyttäminen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st käyttämäisilläni käyttämäisillämme
2nd käyttämäisilläsi käyttämäisillänne
3rd käyttämäisillään
käyttämäisillänsä

Derived terms edit

Further reading edit

Ingrian edit

Etymology edit

From Proto-Finnic *käüttädäk, equivalent to käyvvä (to begin) +‎ -ttää. Cognates include Finnish käyttää and Karelian käyttyä.

Pronunciation edit

Verb edit

käyttää

 1. (transitive) to use
 2. (intransitive, reflexive) to behave
  • 1936, N. A. Iljin and V. I. Junus, Bukvari iƶoroin șkouluja vart, Leningrad: Riikin Ucebno-pedagogiceskoi Izdateljstva, page 46:
   Oktjabrenka itsiätä hyväst aina käyttää.
   The little octobrist always behaves himself well.

Conjugation edit

Conjugation of käyttää (type 2/kirjuttaa, tt-t gradation)
Indikativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular käytän en käytä 1st singular oon käyttänt, oon käyttänyt en oo käyttänt, en oo käyttänyt
2nd singular käytät et käytä 2nd singular oot käyttänt, oot käyttänyt et oo käyttänt, et oo käyttänyt
3rd singular käyttää ei käytä 3rd singular ono käyttänt, ono käyttänyt ei oo käyttänt, ei oo käyttänyt
1st plural käytämmä emmä käytä 1st plural oomma käyttänneet emmä oo käyttänneet
2nd plural käytättä että käytä 2nd plural ootta käyttänneet että oo käyttänneet
3rd plural käyttäät1), käyttävät2), käytetää evät käytä 3rd plural ovat käyttänneet evät oo käyttänneet
impersonal käytetää ei käytetä impersonal ono käytetty ei oo käytetty
Imperfekta Pluskvamperfekta
positive negative positive negative
1st singular käytin en käyttänt, en käyttänyt 1st singular olin käyttänt, olin käyttänyt en olt käyttänt, en olt käyttänyt
2nd singular käytit et käyttänt, et käyttänyt 2nd singular olit käyttänt, olit käyttänyt et olt käyttänt, et olt käyttänyt
3rd singular käytti ei käyttänt, ei käyttänyt 3rd singular oli käyttänt, oli käyttänyt ei olt käyttänt, ei olt käyttänyt
1st plural käytimmä emmä käyttänneet 1st plural olimma käyttänneet emmä olleet käyttänneet
2nd plural käytittä että käyttänneet 2nd plural olitta käyttänneet että olleet käyttänneet
3rd plural käyttiit1), käyttivät2), käytettii evät käyttänneet 3rd plural olivat käyttänneet evät olleet käyttänneet
impersonal käytettii ei käytetty impersonal oli käytetty ei olt käytetty
Konditsionala
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular käyttäisin en käyttäis 1st singular olisin käyttänt, olisin käyttänyt en olis käyttänt, en olis käyttänyt
2nd singular käyttäisit, käyttäist1) et käyttäis 2nd singular olisit käyttänt, olisit käyttänyt et olis käyttänt, et olis käyttänyt
3rd singular käyttäis ei käyttäis 3rd singular olis käyttänt, olis käyttänyt ei olis käyttänt, ei olis käyttänyt
1st plural käyttäisimmä emmä käyttäis 1st plural olisimma käyttänneet emmä olis käyttänneet
2nd plural käyttäisittä että käyttäis 2nd plural olisitta käyttänneet että olis käyttänneet
3rd plural käyttäisiit1), käyttäisivät2), käytettäis evät käyttäis 3rd plural olisivat käyttänneet evät olis käyttänneet
impersonal käytettäis ei käytettäis impersonal olis käytetty ei olis käytetty
Imperativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular 1st singular
2nd singular käytä elä käytä 2nd singular oo käyttänt, oo käyttänyt elä oo käyttänt, elä oo käyttänyt
3rd singular käyttäköö elköö käyttäkö 3rd singular olkoo käyttänt, olkoo käyttänyt elköö olko käyttänt, elköö olko käyttänyt
1st plural 1st plural
2nd plural käyttäkää elkää käyttäkö 2nd plural olkaa käyttänneet elkää olko käyttänneet
3rd plural käyttäkööt elkööt käyttäkö 3rd plural olkoot käyttänneet elkööt olko käyttänneet
impersonal käytettäkköö elköö käytettäkö impersonal olkoo käytetty elköö olko käytetty
Potentsiala
Preesens
positive negative
1st singular käyttänen en käyttäne
2nd singular käyttänet et käyttäne
3rd singular käyttänöö ei käyttäne
1st plural käyttänemmä emmä käyttäne
2nd plural käyttänettä että käyttäne
3rd plural käyttänööt evät käyttäne
impersonal käytettännöö ei käytettäne
Nominal forms
Infinitivat Partisipat
active passive
1st käyttää present käyttävä käytettävä
2nd inessive käyttäjees past käyttänt, käyttänyt käytetty
instructive käyttäen 1) Chiefly in the Soikkola dialect.
2) Chiefly in the Ala-Laukaa dialect.
*) For the imperative, the 2nd plural (käyttäkää) may be used for the 3rd person as well.
**) The interrogative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) to the indicative, or -kse to the potential.
***) In folk poetry, a long first infinitive can be formed by adding the suffix -kse, followed by possessive suffixes, to the first infinitive. Note that sometimes gemination may be undone by this addition.
3rd illative käyttämää
inessive käyttämääs
elative käyttämäst
abessive käyttämätä
4th nominative käyttämiin
partitive käyttämistä, käyttämist

Synonyms edit

Derived terms edit

References edit

 • Ruben E. Nirvi (1971) Inkeroismurteiden Sanakirja, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, page 238