Finnish Edit

Etymology Edit

From Proto-Finnic *käüdäk (to walk) (compare Karelian käyvvä, Estonian käima), from earlier *käwe-, borrowed from Proto-Germanic *skēwijaną (compare Gothic 𐍃𐌺𐌴𐍅𐌾𐌰𐌽 (skēwjan), Old Norse skæva).[1]

Pronunciation Edit

 • IPA(key): /ˈkæy̯dæˣ/, [ˈk̟æy̯dæ(ʔ)]
 • Audio:(file)
 • Rhymes: -æydæ
 • Syllabification(key): käy‧dä

Verb Edit

käydä

 1. (intransitive) to visit, go to (and return), attend (a place) (+ inessive/adessive)
  käydä kirkossato attend church
  käydä katsomassato go take a look
  käydä kotonato drop by home (e.g. to grab something that was accidentally left behind)
  käydä luona, käydä kylässäto visit (someone's house)
  Kävin eilen Madridissa.
  I visited Madrid yesterday.
  1. (intransitive) to go do (and come back) (+ adessive)
   käydä kahvillato go for a coffee
   käydä kakallato poo
   käydä kusellato urinate
   Mennään käymään kahvilla.
   Let's go get some coffee.
  2. (intransitive) to go do (gathering, collecting, harvesting) (+ inessive/adessive)
   käydä metsälläto hunt, to go hunting
   käydä kalassato fish, to go fishing
   käydä marjassa / sienessäto gather berries/mushrooms, to go gathering berries/mushrooms
   käydä heinässäto gather hay
  3. (transitive) to attend, go to, be in (telicity depends on the completeness of the action)
   käydä kouluato attend' school
   Kävin kaksi vuotta lukiota.
   I was in high school for two years.
 2. (intransitive, chiefly dated) to walk, step, tread, pace, stride
  Synonyms: kävellä, astua, saapastella, tulla
  käydenon foot (as an old synonym to jalan)
  käypäone who walks (archaic)
  1. (equestrianism) to walk
 3. (intransitive) to pass, go, head (change place)
  Synonym: kulkea
  Käy peremmälle! sg / Käykää peremmälle! plCome on in! (literally, “Go further to the back!”)
  vuoren huipulle matkamme käyour journey heads to the summit of the mountain
 4. (literary) to lead, take, go, extend (of footpaths, roads etc.)
  Synonyms: johtaa, kulkea, viedä
 5. (intransitive) to go, take a position; sit down, lie down, etc.
  käydä pöytäänto sit down at a table
  käydä vuoteeseento lie down in bed, go to bed
  käydä makuulleto lie down, assume a lying position
 6. (impersonal) to happen, occur
  1. (+ partitive) to happen (to = allative)
   Synonym: tapahtua
   Mitä sinun jaloillesi on käynyt?
   What has happened to your feet?
  2. (+ inessive or + adessive) to happen, go (+ adverb) (often in English with subject it)
   Synonym: tapahtua
   käydä kalpatento end badly
   Miten siinä kävi (sinulle)?
   How did it go (for you)?
   Miten siinä niin kävi?
   How did it turn out that way?
  3. (+ genitive) to happen (+ adverb) (to somebody)
   Minun kävi huonosti.
   Things went badly for me.
 7. (intransitive) to please, suit, make content, be okay (with) (+ allative)
  Synonyms: kelvata, sopia
  Meidän siitä tapaamisesta, miten sinulle kävisi sunnuntai?
  About our meeting, would Sunday work for you?
  Minulle käy se hyvin.
  I am okay with that.
  1. to suit, fit (into = illative)
   Avaimeni käy tähän lukkoon.
   My key fits into this lock.
   Se pala ei käy siihen.
   That piece does not go there.
  2. to pass for (+ elative)
   Tämä varmaan käy ruoasta.
   This could probably pass for food.
 8. (intransitive) to run, operate, work, go
  ovi käydoor swings (open/close)
  Moottori käy.
  The motor is running.
  Pienoismallien moottorit käyvät risiiniöljyllä ja metanolilla.
  The motors/engines of the miniature models run on castor oil and methanol.
  1. (of a clock) to go, run
  2. (of time) to go by
   Synonyms: kulua, kulkea
   Aika käy hitaasti.
   Time goes by slowly.
 9. (transitive) to carry out, conduct, engage in, practice, do, have, pursue, transact (a prolonged or habitual activity)
  Near-synonyms: harjoittaa, pitää
  käydä kauppaato do business
  käydä keskusteluto have a conversation
  käydä neuvottelujato negotiate
  käydä vuoropuheluato maintain a dialogue
 10. (intransitive) to begin, start, get to, get (+ illative)
  Synonyms: alkaa, ruveta, ryhtyä
  käydä töihinto get to work
  käydä vähiinto get scarce, to begin to run out
 11. (intransitive) to get, grow, become (+ translative) (used with adjectives)
  Synonyms: ruveta, tulla
  käydä hankalaksito get difficult
  Vaikeudet kävivät hänelle liian suuriksi.
  The difficulties got too big for her.
 12. (chiefly literary or dialectal, South Karelia, auxiliary) to begin, start (to do = illative of the third infinitive)
  Synonyms: alkaa, ruveta, ryhtyä
 13. (intransitive, chemistry) to ferment, become fermented, yeast

Usage notes Edit

 • Using käydä instead of mennä (to go) implies that the subject will return afterwards.

Conjugation Edit

Inflection of käydä (Kotus type 65/käydä, no gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. käyn en käy 1st sing. olen käynyt en ole käynyt
2nd sing. käyt et käy 2nd sing. olet käynyt et ole käynyt
3rd sing. käy ei käy 3rd sing. on käynyt ei ole käynyt
1st plur. käymme emme käy 1st plur. olemme käyneet emme ole käyneet
2nd plur. käytte ette käy 2nd plur. olette käyneet ette ole käyneet
3rd plur. käyvät eivät käy 3rd plur. ovat käyneet eivät ole käyneet
passive käydään ei käydä passive on käyty ei ole käyty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kävin en käynyt 1st sing. olin käynyt en ollut käynyt
2nd sing. kävit et käynyt 2nd sing. olit käynyt et ollut käynyt
3rd sing. kävi ei käynyt 3rd sing. oli käynyt ei ollut käynyt
1st plur. kävimme emme käyneet 1st plur. olimme käyneet emme olleet käyneet
2nd plur. kävitte ette käyneet 2nd plur. olitte käyneet ette olleet käyneet
3rd plur. kävivät eivät käyneet 3rd plur. olivat käyneet eivät olleet käyneet
passive käytiin ei käyty passive oli käyty ei ollut käyty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. kävisin en kävisi 1st sing. olisin käynyt en olisi käynyt
2nd sing. kävisit et kävisi 2nd sing. olisit käynyt et olisi käynyt
3rd sing. kävisi ei kävisi 3rd sing. olisi käynyt ei olisi käynyt
1st plur. kävisimme emme kävisi 1st plur. olisimme käyneet emme olisi käyneet
2nd plur. kävisitte ette kävisi 2nd plur. olisitte käyneet ette olisi käyneet
3rd plur. kävisivät eivät kävisi 3rd plur. olisivat käyneet eivät olisi käyneet
passive käytäisiin ei käytäisi passive olisi käyty ei olisi käyty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. käy älä käy 2nd sing. ole käynyt älä ole käynyt
3rd sing. käyköön älköön käykö 3rd sing. olkoon käynyt älköön olko käynyt
1st plur. käykäämme älkäämme käykö 1st plur. olkaamme käyneet älkäämme olko käyneet
2nd plur. käykää älkää käykö 2nd plur. olkaa käyneet älkää olko käyneet
3rd plur. käykööt älkööt käykö 3rd plur. olkoot käyneet älkööt olko käyneet
passive käytäköön älköön käytäkö passive olkoon käyty älköön olko käyty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. käynen en käyne 1st sing. lienen käynyt en liene käynyt
2nd sing. käynet et käyne 2nd sing. lienet käynyt et liene käynyt
3rd sing. käynee ei käyne 3rd sing. lienee käynyt ei liene käynyt
1st plur. käynemme emme käyne 1st plur. lienemme käyneet emme liene käyneet
2nd plur. käynette ette käyne 2nd plur. lienette käyneet ette liene käyneet
3rd plur. käynevät eivät käyne 3rd plur. lienevät käyneet eivät liene käyneet
passive käytäneen ei käytäne passive lienee käyty ei liene käyty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st käydä present käyvä käytävä
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st käydäkseni käydäksemme
2nd käydäksesi käydäksenne
3rd käydäkseen
käydäksensä
past käynyt käyty
2nd inessive2 käydessä käytäessä agent3 käymä
Possessive forms
Person sing. plur.
1st käydessäni käydessämme
2nd käydessäsi käydessänne
3rd käydessään
käydessänsä
negative käymätön
instructive käyden 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix or the third infinitives.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).

3rd inessive käymässä
elative käymästä
illative käymään
adessive käymällä
abessive käymättä
instructive käymän käytämän
4th4 verbal noun käyminen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st käymäisilläni käymäisillämme
2nd käymäisilläsi käymäisillänne
3rd käymäisillään
käymäisillänsä

Derived terms Edit

References Edit

 1. ^ (LägLoS 1996: 141–142)

Further reading Edit