U+5AE3, 嫣
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5AE3

[U+5AE2]
CJK Unified Ideographs
[U+5AE4]

Translingual edit

Han character edit

(Kangxi radical 38, +11, 14 strokes, cangjie input 女一卜火 (VMYF), four-corner 41427, composition )

References edit

 • Kangxi Dictionary: page 270, character 4
 • Dai Kanwa Jiten: character 6659
 • Dae Jaweon: page 537, character 30
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 2, page 1079, character 1
 • Unihan data for U+5AE3

Chinese edit

trad.
simp. #

Glyph origin edit

Pronunciation editRime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (32) (34) (34) (34)
Final () (77) (79) (79) (65)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () III III III III
Fanqie
Baxter xjien 'jen 'jenX 'jonH
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/hiᴇn/ /ʔˠiᴇn/ /ʔˠiᴇnX/ /ʔɨɐnH/
Pan
Wuyun
/hiɛn/ /ʔᵚiɛn/ /ʔᵚiɛnX/ /ʔiɐnH/
Shao
Rongfen
/xjæn/ /ʔiæn/ /ʔiænX/ /ʔiɐnH/
Edwin
Pulleyblank
/hian/ /ʔian/ /ʔianX/ /ʔɨanH/
Li
Rong
/xiɛn/ /ʔjɛn/ /ʔjɛnX/ /ʔiɐnH/
Wang
Li
/xĭɛn/ /ĭɛn/ /ĭɛnX/ /ĭɐnH/
Bernard
Karlgren
/xi̯ɛn/ /ʔi̯ɛn/ /ʔi̯ɛnX/ /ʔɨ̯ɐnH/
Expected
Mandarin
Reflex
xiān yān yǎn yàn
Expected
Cantonese
Reflex
hin1 jin1 jin2 jin3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
No. 14226 14229 14231 14240
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qʰran/ /*qran/ /*qranʔ/ /*qans/

Definitions edit

 1. (of appearance) beautiful

Compounds edit

Japanese edit

Kanji edit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. beautiful
 2. beauty

Readings edit

 • On (unclassified): えん (en)

Korean edit

Hanja edit

(eum (eon))

 1. beautiful, beauty

Vietnamese edit

Han character edit

: Hán Nôm readings: yên

 1. beautiful

References edit