Open main menu
U+6701, 朁
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6701

[U+6700]
CJK Unified Ideographs
[U+6702]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 73, +8, 12 strokes, cangjie input 一山日 (MUA), four-corner 11601, composition ⿱⿰)

  1. if, supposing, nevertheless

ReferencesEdit

  • KangXi: page 503, character 7
  • Dai Kanwa Jiten: character 14302
  • Dae Jaweon: page 878, character 1
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1518, character 2
  • Unihan data for U+6701

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Western Zhou Warring States Shuowen Jiezi (compiled in Han) Liushutong (compiled in Ming)
Bronze inscriptions Chu Slip and silk script Small seal script Transcribed ancient scripts
       
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔsɯːm, *ʔsrɯm
*ʔsluːm, *ʔsluːmʔ, *ʔsluːms, *ʔsrum
*ʔsluːm
*sʰluːmʔ, *sʰlɯːmʔ
*sʰluːmʔ, *ʔsluːb
*sʰlɯːmʔ, *zlam
*zluːm
*zluːm, *hl'iːnʔ
*sluːmʔ
*ʔslom
*zlam, *zɯm, *ljɯm
*zlam, *zɯm, *ljɯm
*zlom, *zloms
*ʔslɯːms
*sl'ɯm
*zlum
*ʔsrɯm
*ʔsrums

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (15) (14)
Final () (153) (159)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Open
Division () III I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ziᴇm/ /t͡sʰʌmX/
Pan
Wuyun
/d͡ziɛm/ /t͡sʰəmX/
Shao
Rongfen
/d͡zjæm/ /t͡sʰɒmX/
Edwin
Pulleyblank
/d͡ziam/ /t͡sʰəmX/
Li
Rong
/d͡ziɛm/ /t͡sʰᴀmX/
Wang
Li
/d͡zĭɛm/ /t͡sʰɒmX/
Bernard
Karlgren
/d͡zʱi̯ɛm/ /t͡sʰămX/
Expected
Mandarin
Reflex
qián cǎn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 6701 6706
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sʰlɯːmʔ/ /*zlam/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.