Open main menu

ChineseEdit

shutter; window a household; door; family
trad. (窗戶)
simp. (窗户)

PronunciationEdit


NounEdit

窗戶

  1. window (opening in a wall or roof) (Classifier: ; )
    打開窗戶 / 打开窗户  ―  dǎkāi chuānghu  ―  to open a window

SynonymsEdit

Dialectal synonyms of 窗戶 (“window”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese , , ,
Formal (Written Standard Chinese) 窗戶, 窗口, 窗子
Mandarin Beijing 窗戶
Taiwan 窗戶
Harbin 窗戶
Jinan 窗戶, 窗子
Muping
Luoyang 窗戶
Wanrong
Xi'an 窗子
Xining 窗子
Xuzhou 窗戶, 窗子
Yinchuan 窗子
Lanzhou 窗子
Ürümqi 窗子, 窗戶
Wuhan 窗戶, 窗子
Chengdu 窗子
Guiyang 窗子, 窗戶
Guilin 窗子
Liuzhou 窗子, 窗戶
Yangzhou 窗子
Nanjing 窗戶, 窗子
Hefei 窗子
Cantonese Guangzhou , 窗門, 窗口
Hong Kong , 窗門
Hong Kong (San Tin Weitou) 窗門
Hong Kong (Kam Tin Weitou)
Hong Kong (Ting Kok) 窗門
Hong Kong (Tung Ping Chau) 窗門
Macau
Panyu , 窗門
Huadu (Huashan)
Conghua
Zengcheng
Foshan
Nanhai (Shatou)
Shunde
Sanshui 窗口
Gaoming (Mingcheng)
Zhongshan (Shiqi) 窗口
Zhuhai (Qianshan)
Doumen (Shangheng Tanka) 窗門
Doumen 窗眼
Jiangmen (Baisha) 窗門
Xinhui 窗門
Taishan 窗口
Kaiping (Chikan) 窗口
Enping (Niujiang) 窗眼
Heshan (Yayao)
Dongguan
Bao'an (Shajing) 窗門
Shaoguan 窗門, 窗口
Yunfu
Yangjiang
Xinyi 光窗, 窗門, 窗口
Lianjiang
Nanning 窗口, 窗眼, 窗戶
Wuzhou
Yulin
Hepu
Danzhou 窗肆
Kuala Lumpur 窗口
Ho Chi Minh City 窗口
Gan Nanchang 窗子
Lichuan 㦿仔
Pingxiang 窗子, 㦿㦿, 㦿子
Hakka Meixian 窗仔
Huizhou (Huicheng Bendihua) 窗門
Dongguan (Qingxi) 窗門
Shenzhen (Shatoujiao) 窗門
Zhongshan (Nanlang Heshui) 窗眼
Conghua (Lütian) 窗門
Luchuan (Daqiao) 光窗
Yudu 窗子
Miaoli (N. Sixian) 窗門
Liudui (S. Sixian) 窗門
Hsinchu (Hailu) 窗門
Dongshi (Dabu) 窗門
Hsinchu (Raoping) 窗門
Yunlin (Zhao'an) 窗門
Hong Kong 窗門
Senai 窗門
Huizhou Jixi 檻闥
Shexian 檻窗, 檻闥
Tunxi 檻兒窗
Xiuning 檻兒窗
Yixian
Qimen , 檻吶, 檻窗, 檻窗吶
Wuyuan , , 檻窗
Jin Taiyuan 窗戶
Xinzhou 窗子
Min Bei Jian'ou 窗門仔
Dikou 推門仔
Zhenqian 天門
Shibei 窗㦿
Min Dong Fuzhou 檻門, 檻門窗, 檻門囝
Changle 檻門囝
Fuqing 窗門, 窗門囝, 檻門囝
Gutian 門檻
Fu'an 通門
Ningde 通門
Shouning 通門
Zhouning 通退門
Fuding 通門
Matsu 檻門囝
Min Nan Xiamen 窗仔, 窗仔門
Quanzhou 窗仔, 窗仔門
Yongchun 窗囝
Zhangzhou 窗仔, 窗仔門
Taipei 窗仔門
Kaohsiung 窗仔
Tainan , 窗仔, 窗仔門
Taichung 窗仔
Hsinchu 窗仔
Lukang 窗仔
Sanxia 窗仔門
Yilan
Kinmen
Magong
Penang 窗仔
Singapore 窗仔, 窗仔門
Philippines (Manila) 窗仔
Zhangping (Yongfu) 窗仔只, 窗只仔
Datian 窗門仔
Pingnan 窗戶
Chaozhou
Haifeng
Johor Bahru
Wenchang
Haikou
Pinghua Nanning , 門窗
Wu Shanghai , 窗門
Suzhou
Hangzhou 窗門
Wenzhou , 窗門
Chongming
Danyang 窗門, 窗眼
Jinhua 檻頭, 檻頭門
Tangxi
Ningbo 窗門, 窗檻, 檻窗
Xiang Changsha 亮窗, 窗戶
Shuangfeng 窗子
Quanzhou 窗戶

DescendantsEdit