Open main menu

ChineseEdit

word; phrase; classical Chinese poem canon; dictionary
trad. (詞典)
simp. (词典)
variant forms 辭典辞典

PronunciationEdit


NounEdit

詞典

 1. dictionary (Classifier: ; )
  牛津英語詞典 / 牛津英语词典  ―  Niújīn Yīngyǔ Cídiǎn  ―  Oxford English Dictionary
  西班牙語詞典 / 西班牙语词典  ―  Xībānyáyǔ cídiǎn  ―  Spanish dictionary
  詞典 / 词典  ―  Yīng–Hàn cídiǎn  ―  English–Chinese dictionary
  俄英詞典 / 俄英词典  ―  éyīng cídiǎn  ―  Russian-English dictionary
  電子詞典 / 电子词典  ―  diànzǐ cídiǎn  ―  e-dictionary
  普什圖語漢語詞典 [MSC, trad.]
  普什图语汉语词典 [MSC, simp.]
  Pǔshítúyǔ–Hànyǔ cídiǎn [Pinyin]
  Pashto–Chinese dictionary
  最好詞典 [MSC, trad.]
  最好词典 [MSC, simp.]
  Nǐ zuìhǎo mǎi yī běn hǎo cídiǎn. [Pinyin]
  You had better buy a good dictionary.

See alsoEdit

Derived termsEdit

DescendantsEdit

Sino-Xenic (詞典):

VietnameseEdit

Hán tự in this term

Alternative formsEdit

NounEdit

詞典

 1. Hán tự form of từ điển (dictionary).

HyponymsEdit