U+8A6A, 詪
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A6A

[U+8A69]
CJK Unified Ideographs
[U+8A6B]

Translingual

edit

Han character

edit

(Kangxi radical 149, +6, 13 strokes, cangjie input 難卜口日女 (XYRAV) or 卜口日女 (YRAV), composition )

  1. difficulty in speaking
  2. wrangling

References

edit
  • Kangxi Dictionary: page 1157, character 17
  • Dai Kanwa Jiten: character 35428
  • Dae Jaweon: page 1623, character 1
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 6, page 3972, character 8
  • Unihan data for U+8A6A

Chinese

edit
trad.
simp. 𬣳

Glyph origin

edit

Pronunciation

edit


Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (28) (33) (28)
Final () (53) (85) (53)
Tone (調) Rising (X) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I IV I
Fanqie
Baxter konX henX konH
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kənX/ /ɦenX/ /kənH/
Pan
Wuyun
/kənX/ /ɦenX/ /kənH/
Shao
Rongfen
/kənX/ /ɣɛnX/ /kənH/
Edwin
Pulleyblank
/kənX/ /ɦɛnX/ /kənH/
Li
Rong
/kənX/ /ɣenX/ /kənH/
Wang
Li
/kənX/ /ɣienX/ /kənH/
Bernard
Karlgren
/kənX/ /ɣienX/ /kənH/
Expected
Mandarin
Reflex
gěn xiàn gèn
Expected
Cantonese
Reflex
gan2 jin6 gan3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 3919 3923 3927
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡlɯːnʔ/ /*kɯːnʔ/ /*kɯːns/

Definitions

edit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.