Open main menu
U+90A7, 邧
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-90A7

[U+90A6]
CJK Unified Ideographs
[U+90A8]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 163, +4, 7 strokes, cangjie input 一山弓中 (MUNL), four-corner 17227, composition)

  1. town in Shaanxi province (today located in Chengcheng County, in the provincial-level city of Weinan)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1269, character 9
  • Dai Kanwa Jiten: character 39312
  • Dae Jaweon: page 1768, character 2
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3757, character 4
  • Unihan data for U+90A7

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kŋoːn, *kŋoːns
*kŋoːn, *ɦŋoːn, *ɦŋroːnʔ
*ŋkoːnʔ
*ŋkoːnʔ
*ŋ̊ʰoːnʔ, *ɦŋoːn, *ɦŋoːnʔ
*ŋoːn
*ŋoːn
*ŋoːn
*ŋoːn, *ŋoːns
*ŋoːn, *ŋon
黿 *ŋoːn, *ŋon
*ŋoːn
*ŋoːns
*ŋoːns
*ŋoːns
*ŋoːns
*ɦŋoːn
*ɦŋoːn
*ɦŋoːn, *ɦŋoːns
*ɦŋoːn, *ɦŋoːnʔ
*ɦŋoːn, *ɦŋons
*ɦŋoːnʔ, *ɦŋroːnʔ
*ɦŋoːnʔ
*ɦŋoːnʔ
*ŋroːn, *ŋroːn
*ɦŋroːnʔ
*ɦŋroːnʔ
*ŋon
*ŋon
*ŋon
*ŋon
*ŋon, *ŋonʔ
*ŋon, *ŋonʔ
*ɦŋuːn, *ɦŋuːns

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (31) (31)
Final () (66) (66)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Closed Closed
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ŋʉɐn/ /ŋʉɐnX/
Pan
Wuyun
/ŋʷiɐn/ /ŋʷiɐnX/
Shao
Rongfen
/ŋiuɐn/ /ŋiuɐnX/
Edwin
Pulleyblank
/ŋuan/ /ŋuanX/
Li
Rong
/ŋiuɐn/ /ŋiuɐnX/
Wang
Li
/ŋĭwɐn/ /ŋĭwɐnX/
Bernard
Karlgren
/ŋi̯wɐn/ /ŋi̯wɐnX/
Expected
Mandarin
Reflex
yuán yuǎn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 16151 16154
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ŋon/ /*ŋonʔ/

DefinitionsEdit

  1. a town in Shaanxi province from the Spring and Autumn Period (today located in Chengcheng County, in the provincial-level city of Weinan)