Open main menu
U+9D40, 鵀
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D40
鴿
[U+9D3F]
CJK Unified Ideographs
[U+9D41]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 196, +6, 17 strokes, cangjie input 人土竹日火 (OGHAF) or X人土竹日 (XOGHA), four-corner 22327, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1489, character 4
  • Dai Kanwa Jiten: character 46885
  • Dae Jaweon: page 2020, character 2
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4630, character 8
  • Unihan data for U+9D40

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*nɯm, *njɯm, *njɯms
*nɯm, *njɯm, *njɯms
*nɯmʔ
*nɯms
*njɯm, *njɯms
*l̥ʰeːŋʔ, *njɯm
*njɯm, *njɯmʔ
*njɯm, *njɯmʔ
*njɯmʔ
*njɯmʔ
*njɯmʔ
*njɯmʔ
*njɯmʔ
*njɯms
*njɯms

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (38) (12) (38)
Final () (139) (140) (139)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III Chongniu III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ȵiɪm/ /ɳˠiɪm/ /ȵiɪmH/
Pan
Wuyun
/ȵim/ /ɳᵚim/ /ȵimH/
Shao
Rongfen
/ȵʑjem/ /niem/ /ȵʑjemH/
Edwin
Pulleyblank
/ȵim/ /ɳjim/ /ȵimH/
Li
Rong
/ȵiəm/ /njəm/ /ȵiəmH/
Wang
Li
/ȵʑĭĕm/ /nĭĕm/ /ȵʑĭĕmH/
Bernard
Karlgren
/ȵʑi̯əm/ /ni̯əm/ /ȵʑi̯əmH/
Expected
Mandarin
Reflex
rén nín rèn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 10805 10811 10821
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*nɯm/ /*njɯm/ /*njɯms/

DefinitionsEdit

  1. hoopoe

SynonymsEdit