Open main menu
See also:
鴿 U+9D3F, 鴿
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D3F

[U+9D3E]
CJK Unified Ideographs
[U+9D40]

TranslingualEdit

Han characterEdit

鴿 (radical 196, +6, 17 strokes, cangjie input 人口竹日火 (ORHAF), four-corner 87627, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 1489, character 3
 • Dai Kanwa Jiten: character 46884
 • Dae Jaweon: page 2020, character 1
 • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4630, character 15
 • Unihan data for U+9D3F

ChineseEdit

trad. 鴿
simp.

Glyph originEdit

Historical forms of the character 鴿
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
 
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰuːm
*quːm, *qromʔ, *qɯːm, *qramʔ, *qɯːb
*ɡuːmʔ, *kuːb
*tkuːb
*tkuːb
*tkuːb
*tuːb, *tʰoːb
*tuːb, *toːb
*tuːb
*tuːb, *tʰoːb
*tkuːb, *ɡuːb
*tkʰuːb, *kuːb, *quːb, *quːb
*kuːb
鴿 *kuːb
*kuːb, *ɡuːb
*kuːb, *ɡuːb
*kuːb, *kʰuːb
*kuːb
*kuːb
*kuːb, *kruːb
*kuːb, *kruːb
*kuːb
*ŋɡuːb
*quːb, *quːb
*qʰuːb, *qʰruːb
*ɡuːb
*ɡuːb
*ɡuːb
*tʰuːb
*tʰoːb
*rtuːb
*kruːb, *kob, *ɡob
*kruːb, *ŋkob
*kruːb
*kʰruːb
*kʰruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*qʰjob, *qʰrub
*tkʰub
*ɡjub
*krub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub

Phono-semantic compound (形聲, OC *kuːb): phonetic  (OC *kuːb, *ɡuːb) + semantic  (bird).

PronunciationEdit • Dialectal data
Variety Location 鴿
Mandarin Beijing /kɤ⁵⁵/
Harbin /kɤ⁴⁴/
Tianjin /kɤ⁴⁵/
Jinan /kə²¹³/
Qingdao /ka⁵⁵/
Zhengzhou /kɤ²⁴/
Xi'an /kɤ²¹/
Xining /ku⁴⁴/
Yinchuan /kə¹³/
Lanzhou /kə¹³/
Ürümqi /kɤ²¹³/
Wuhan /kuo²¹³/
Chengdu /ko³¹/
Guiyang /ko²¹/
Kunming /ko³¹/
Nanjing /koʔ⁵/
Hefei /kɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /kaʔ²/
Pingyao /kʌʔ¹³/
Hohhot /kaʔ⁴³/
Wu Shanghai /kəʔ⁵/
Suzhou /kəʔ⁵/
Hangzhou /kɑʔ⁵/
Wenzhou /kø²¹³/
Hui Shexian /kɔʔ²¹/
Tunxi /kən²⁴/
Xiang Changsha /ko²⁴/
Xiangtan /ko²⁴/
Gan Nanchang /kɵʔ⁵/
Hakka Meixian /kap̚¹/
Taoyuan /kɑp̚²²/
Cantonese Guangzhou /kɐp̚³/
/kap̚³/
Nanning /kɐp̚³³/
Hong Kong /kɐp̚³/
/kap̚³/
Min Xiamen (Min Nan) /kap̚³²/
Fuzhou (Min Dong) /kɑʔ²³/
Jian'ou (Min Bei) /kɔ²⁴/
Shantou (Min Nan) /kap̚²/
Haikou (Min Nan) /kap̚⁵/

Rime
Character 鴿
Reading # 1/1
Initial () (28)
Final () (160)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʌp̚/
Pan
Wuyun
/kəp̚/
Shao
Rongfen
/kɒp̚/
Edwin
Pulleyblank
/kəp̚/
Li
Rong
/kᴀp̚/
Wang
Li
/kɒp̚/
Bernard
Karlgren
/kăp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
ge
BaxterSagart system 1.1 (2014)
Character 鴿
Reading # 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
Middle
Chinese
‹ kop ›
Old
Chinese
/*[k]ˁ[ə]p/ (no pre-Qín exx.)
English dove [not in GSR]

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character 鴿
Reading # 1/1
No. 4954
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kuːb/

DefinitionsEdit

鴿

 1. pigeon; dove
 2. (neologism, Internet slang, humorous) Short for 放鴿子放鸽子 (fàng gēzi)
 1. 鴿 /   ―  le  ―  to be failed to show up by someone

CompoundsEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

鴿

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. dove
 2. temple pigeon

ReadingsEdit

NounEdit

Kanji in this term
鴿
はと
Hyōgaiji
kun’yomi

鴿 (hiragana はと, katakana ハト, rōmaji hato)

 1. Alternative spelling of (pigeon; dove)

VietnameseEdit

Han characterEdit

鴿 (cáp)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.