Category:Vietnamese numerals

Recent additions to the category
 1. man
 2. bách
 3. mốt
 4. triệu
 5. một
 6. muôn
 7. vạn
 8. không
 9. nghìn
 10. nhăm
Oldest pages ordered by last edit
 1. chục
 2. lăm
 3. thứ bốn
 4. tỉ
 5. thứ nhì
 6. tỷ
 7. mươi
 8. mốt
 9. nhăm
 10. nghìn

» All languages » Vietnamese language » Lemmas » Numerals

Vietnamese terms that quantify nouns.


Pages in category "Vietnamese numerals"

The following 39 pages are in this category, out of 39 total.