Category:Vietnamese numerals

Recent additions to the category
 1. tam
 2. man
 3. bách
 4. mốt
 5. triệu
 6. một
 7. muôn
 8. vạn
 9. không
 10. nghìn
Oldest pages ordered by last edit
 1. lăm
 2. tỉ
 3. thứ nhì
 4. tỷ
 5. thứ bốn
 6. mươi
 7. mốt
 8. nghìn
 9. mười lăm
 10. sáu

» All languages » Vietnamese language » Lemmas » Numerals

Vietnamese terms that quantify nouns.

Pages in category "Vietnamese numerals"

The following 39 pages are in this category, out of 39 total.