Open main menu
U+61C5, 懅
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-61C5

[U+61C4]
CJK Unified Ideographs
[U+61C6]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 61, +13, 16 strokes, cangjie input 心卜心人 (PYPO), four-corner 91032, composition)

  1. bashful
  2. ashamed

ReferencesEdit

  • KangXi: page 405, character 16
  • Dai Kanwa Jiten: character 11324
  • Dae Jaweon: page 745, character 26
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2360, character 14
  • Unihan data for U+61C5

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*qʰraːs, *kʷraːɡ
*qʰral, *qʰrals, *qʰaː
*qʰra
*qʰra
*qʰras
*b·raː
*raː
*raː
*raː
*raː, *ra
*b·raː
*b·raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*b·raː
*raː
*raː
*raːʔ
*raːʔ
*raːʔ
*raːʔ
*qʰaː, *qʰʷa, *qʰaː, *qʰʷa
*qʰaː
*qʰʷlaː
*qʰlaːʔ
*qʰlaːʔ
*qʰlaːʔ
*b·ra
*ra
*b·ra
*ra
*ra, *ras
*ra, *ras
*raʔ
*ras
*ras
*ras
*ras
*r̥ʰa
*kʰljaʔ, *kʰljas
*kas, *ɡa
*kas
*kas, *ɡa, *ɡaʔ
*kas, *ɡas
*kʰa, *qʰa
*kʰa
*ɡa
*ɡa, *ɡʷa
*ɡa
*ɡa, *ɡas, *ɡaɡ
*ɡa
*ɡaʔ
*ɡas
*ɡas
*qʰa
*qʰa
*qʰa
*pla
*kʰʷral
*ɡaɡ
*ɡaɡ
*ɡaɡ
*qʰʷraːɡ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (30)
Final () (22)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɡɨʌ/
Pan
Wuyun
/ɡiɔ/
Shao
Rongfen
/ɡiɔ/
Edwin
Pulleyblank
/gɨə̆/
Li
Rong
/ɡiɔ/
Wang
Li
/ɡĭo/
Bernard
Karlgren
/gi̯wo/
Expected
Mandarin
Reflex
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 5258
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡa/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReferencesEdit