Open main menu
U+9A49, 驉
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A49

[U+9A48]
CJK Unified Ideographs
[U+9A4A]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 187, +12, 22 strokes, cangjie input 尸火卜心金 (SFYPC) or 尸火卜心一 (SFYPM), four-corner 71317, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1444, character 34
  • Dai Kanwa Jiten: character 44981
  • Dae Jaweon: page 1969, character 4
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4574, character 11
  • Unihan data for U+9A49

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*qʰraːs, *kʷraːɡ
*qʰral, *qʰrals, *qʰaː
*qʰra
*qʰra
*qʰras
*b·raː
*raː
*raː
*raː
*raː, *ra
*b·raː
*b·raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*b·raː
*raː
*raː
*raːʔ
*raːʔ
*raːʔ
*raːʔ
*qʰaː, *qʰʷa, *qʰaː, *qʰʷa
*qʰaː
*qʰʷlaː
*qʰlaːʔ
*qʰlaːʔ
*qʰlaːʔ
*b·ra
*ra
*b·ra
*ra
*ra, *ras
*ra, *ras
*raʔ
*ras
*ras
*ras
*ras
*r̥ʰa
*kʰljaʔ, *kʰljas
*kas, *ɡa
*kas
*kas, *ɡa, *ɡaʔ
*kas, *ɡas
*kʰa, *qʰa
*kʰa
*ɡa
*ɡa, *ɡʷa
*ɡa
*ɡa, *ɡas, *ɡaɡ
*ɡa
*ɡaʔ
*ɡas
*ɡas
*qʰa
*qʰa
*qʰa
*pla
*kʰʷral
*ɡaɡ
*ɡaɡ
*ɡaɡ
*qʰʷraːɡ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (32)
Final () (22)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/hɨʌ/
Pan
Wuyun
/hiɔ/
Shao
Rongfen
/xiɔ/
Edwin
Pulleyblank
/hɨə̆/
Li
Rong
/xiɔ/
Wang
Li
/xĭo/
Bernard
Karlgren
/xi̯wo/
Expected
Mandarin
Reflex
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 5271
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qʰa/

DefinitionsEdit

  1. Only used in 駏驉.