Open main menu
U+6FBD, 澽
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6FBD

[U+6FBC]
CJK Unified Ideographs
[U+6FBE]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 85, +13, 16 strokes, cangjie input 水卜心人 (EYPO), four-corner 31132, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 654, character 12
  • Dai Kanwa Jiten: character 18433
  • Dae Jaweon: page 1064, character 10
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1755, character 2
  • Unihan data for U+6FBD

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*qʰraːs, *kʷraːɡ
*qʰral, *qʰrals, *qʰaː
*qʰra
*qʰra
*qʰras
*b·raː
*raː
*raː
*raː
*raː, *ra
*b·raː
*b·raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*b·raː
*raː
*raː
*raːʔ
*raːʔ
*raːʔ
*raːʔ
*qʰaː, *qʰʷa, *qʰaː, *qʰʷa
*qʰaː
*qʰʷlaː
*qʰlaːʔ
*qʰlaːʔ
*qʰlaːʔ
*b·ra
*ra
*b·ra
*ra
*ra, *ras
*ra, *ras
*raʔ
*ras
*ras
*ras
*ras
*r̥ʰa
*kʰljaʔ, *kʰljas
*kas, *ɡa
*kas
*kas, *ɡa, *ɡaʔ
*kas, *ɡas
*kʰa, *qʰa
*kʰa
*ɡa
*ɡa, *ɡʷa
*ɡa
*ɡa, *ɡas, *ɡaɡ
*ɡa
*ɡaʔ
*ɡas
*ɡas
*qʰa
*qʰa
*qʰa
*pla
*kʰʷral
*ɡaɡ
*ɡaɡ
*ɡaɡ
*qʰʷraːɡ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (28) (30)
Final () (22) (22)
Tone (調) Departing (H) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kɨʌH/ /ɡɨʌH/
Pan
Wuyun
/kiɔH/ /ɡiɔH/
Shao
Rongfen
/kiɔH/ /ɡiɔH/
Edwin
Pulleyblank
/kɨə̆H/ /gɨə̆H/
Li
Rong
/kiɔH/ /ɡiɔH/
Wang
Li
/kĭoH/ /ɡĭoH/
Bernard
Karlgren
/ki̯woH/ /gi̯woH/
Expected
Mandarin
Reflex
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 5253 5268
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kas/ /*ɡas/

DefinitionsEdit

  1. dried up; withered
  2. a river in Shaanxi province

CompoundsEdit

ReferencesEdit