Open main menu
U+96B5, 隵
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96B5

[U+96B4]
CJK Unified Ideographs
[U+96B6]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 170, +17, 20 strokes, cangjie input 弓中卜廿戈 (NLYTI), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1363, character 11
  • Dai Kanwa Jiten: character 41910
  • Dae Jaweon: page 1866, character 12
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4165, character 5
  • Unihan data for U+96B5

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*qʰraːs, *kʷraːɡ
*qʰral, *qʰrals, *qʰaː
*qʰra
*qʰra
*qʰras
*b·raː
*raː
*raː
*raː
*raː, *ra
*b·raː
*b·raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*raː
*b·raː
*raː
*raː
*raːʔ
*raːʔ
*raːʔ
*raːʔ
*qʰaː, *qʰʷa, *qʰaː, *qʰʷa
*qʰaː
*qʰʷlaː
*qʰlaːʔ
*qʰlaːʔ
*qʰlaːʔ
*b·ra
*ra
*b·ra
*ra
*ra, *ras
*ra, *ras
*raʔ
*ras
*ras
*ras
*ras
*r̥ʰa
*kʰljaʔ, *kʰljas
*kas, *ɡa
*kas
*kas, *ɡa, *ɡaʔ
*kas, *ɡas
*kʰa, *qʰa
*kʰa
*ɡa
*ɡa, *ɡʷa
*ɡa
*ɡa, *ɡas, *ɡaɡ
*ɡa
*ɡaʔ
*ɡas
*ɡas
*qʰa
*qʰa
*qʰa
*pla
*kʰʷral
*ɡaɡ
*ɡaɡ
*ɡaɡ
*qʰʷraːɡ

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (32)
Final () (13)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/hˠiᴇ/
Pan
Wuyun
/hᵚiɛ/
Shao
Rongfen
/xiɛ/
Edwin
Pulleyblank
/hjiə̆/
Li
Rong
/xje/
Wang
Li
/xǐe/
Bernard
Karlgren
/xie̯/
Expected
Mandarin
Reflex
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 5197
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qʰra/
Notes

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.