Open main menu

Wiktionary β

U+845F, 葟
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-845F

[U+845E]
CJK Unified Ideographs
[U+8460]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 140 +9, 15 strokes, cangjie input 廿竹日土 (THAG), four-corner 44104, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1045, character 17
  • Dai Kanwa Jiten: character 31427
  • Dae Jaweon: page 1506, character 11
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3251, character 2
  • Unihan data for U+845F

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ, *ɡʷraːŋ, *ɡʷraːŋs
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ, *ɡʷraːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋʔ
qʷaːŋ, *qʷaːŋs, *qʷaŋʔ
qʷaːŋ
kʷaŋʔ, *kʰʷaŋ, *ɡʷaŋ, *ɢʷaŋs
kʷaŋʔ
kʷaŋs, *ɡʷaŋ, *kʷaŋs
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ, *ɡʷaŋs
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ, *ɡʷaŋ
ɡʷaŋ, *ɡʷaŋs
ɡʷaŋ
ɡʷaŋ
ɡʷaŋʔ
ɢʷaŋ, *ɢʷaŋs
ɢʷaŋ
ɢʷaŋ
ɢʷaŋs
qʰʷraːŋ
qʰʷraːŋ, *ɡʷraːŋ
ɡʷraːŋ
ɡʷraːŋ
ɡʷaŋ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (33)
Final () (102)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Closed
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦwɑŋ/
Pan
Wuyun
/ɦʷɑŋ/
Shao
Rongfen
/ɣuɑŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ɦwaŋ/
Li
Rong
/ɣuɑŋ/
Wang
Li
/ɣuɑŋ/
Bernard
Karlgren
/ɣwɑŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
huáng

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.