Open main menu

Wiktionary β

U+9A1C, 騜
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A1C

[U+9A1B]
CJK Unified Ideographs
[U+9A1D]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 187 +9, 19 strokes, cangjie input 尸火竹日土 (SFHAG), four-corner 76314, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1441, character 29
  • Dai Kanwa Jiten: character 44857
  • Dae Jaweon: page 1965, character 30
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4565, character 19
  • Unihan data for U+9A1C

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ, *ɡʷraːŋ, *ɡʷraːŋs
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋ, *ɡʷraːŋ
ɡʷaːŋ
ɡʷaːŋʔ
qʷaːŋ, *qʷaːŋs, *qʷaŋʔ
qʷaːŋ
kʷaŋʔ, *kʰʷaŋ, *ɡʷaŋ, *ɢʷaŋs
kʷaŋʔ
kʷaŋs, *ɡʷaŋ, *kʷaŋs
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ, *ɡʷaŋs
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ
kʰʷaŋ, *ɡʷaŋ
ɡʷaŋ, *ɡʷaŋs
ɡʷaŋ
ɡʷaŋ
ɡʷaŋʔ
ɢʷaŋ, *ɢʷaŋs
ɢʷaŋ
ɢʷaŋ
ɢʷaŋs
qʰʷraːŋ
qʰʷraːŋ, *ɡʷraːŋ
ɡʷraːŋ
ɡʷraːŋ
ɡʷaŋ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (33)
Final () (102)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Closed
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦwɑŋ/
Pan
Wuyun
/ɦʷɑŋ/
Shao
Rongfen
/ɣuɑŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ɦwaŋ/
Li
Rong
/ɣuɑŋ/
Wang
Li
/ɣuɑŋ/
Bernard
Karlgren
/ɣwɑŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
huáng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 12702
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡʷaːŋ/
Notes

DefinitionsEdit

  1. yellow-white horse
  2. (humorous) Ma Ying-jeou