Open main menu
U+8EED, 軭
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EED

[U+8EEC]
CJK Unified Ideographs
[U+8EEE]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 159, +6, 13 strokes, cangjie input 十十尸一土 (JJSMG), composition)

ReferencesEdit


ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ, *ɡʷraːŋ, *ɡʷraːŋs
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋ, *ɡʷraːŋ
*ɡʷaːŋ
*ɡʷaːŋʔ
*qʷaːŋ, *qʷaːŋs, *qʷaŋʔ
*qʷaːŋ
*kʷaŋʔ, *kʰʷaŋ, *ɡʷaŋ, *ɢʷaŋs
*kʷaŋʔ
*kʷaŋs, *ɡʷaŋ, *kʷaŋs
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ, *ɡʷaŋs
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ
*kʰʷaŋ, *ɡʷaŋ
*ɡʷaŋ, *ɡʷaŋs
*ɡʷaŋ
*ɡʷaŋ
*ɡʷaŋʔ
*ɢʷaŋ, *ɢʷaŋs
*ɢʷaŋ
*ɢʷaŋ
*ɢʷaŋs
*qʰʷraːŋ
*qʰʷraːŋ, *ɡʷraːŋ
*ɡʷraːŋ
*ɡʷaŋ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (29) (30)
Final () (106) (106)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Closed Closed
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʰʉɐŋ/ /ɡʉɐŋ/
Pan
Wuyun
/kʰʷiɐŋ/ /ɡʷiɐŋ/
Shao
Rongfen
/kʰiuɑŋ/ /ɡiuɑŋ/
Edwin
Pulleyblank
/kʰuaŋ/ /guaŋ/
Li
Rong
/kʰiuaŋ/ /ɡiuaŋ/
Wang
Li
/kʰĭwaŋ/ /ɡĭwaŋ/
Bernard
Karlgren
/kʰiwaŋ/ /giwaŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
kuāng kuáng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 12730 12734
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kʰʷaŋ/ /*ɡʷaŋ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit

  • On (unclassified): きょう (kyō), ごう (gō)
  • Kun: とどこおる (todokooru)