U+87B2, 螲
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-87B2

[U+87B1]
CJK Unified Ideographs
[U+87B3]

Translingual edit

Han character edit

(Kangxi radical 142, +11, 17 strokes, cangjie input 中戈十金土 (LIJCG), four-corner 53114, composition )

References edit

  • Kangxi Dictionary: page 1095, character 3
  • Dai Kanwa Jiten: character 33502
  • Dae Jaweon: page 1559, character 32
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 4, page 2888, character 2
  • Unihan data for U+87B2

Chinese edit

trad.
simp. #

Glyph origin edit

Phono-semantic compound (形聲形声, OC *tiɡ) : semantic + phonetic (OC *tiːɡ, *tiɡ).

Pronunciation 1 editRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (9)
Final () (49)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Baxter trit
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠiɪt̚/
Pan
Wuyun
/ʈᵚit̚/
Shao
Rongfen
/ȶiet̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʈjit̚/
Li
Rong
/ȶjĕt̚/
Wang
Li
/ȶĭĕt̚/
Bernard
Karlgren
/ȶi̯ĕt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhi
Expected
Cantonese
Reflex
zat1
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 17363
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tiɡ/
Notes

Definitions edit

  1. Only used in 螻螲蝼螲 (lóuzhì, “mole cricket”).

Pronunciation 2 edit


Definitions edit

  1. Only used in 螲蟷螲𬠅 (diédàng, “trapdoor spider”).

References edit