U+8DEE, 跮
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8DEE

[U+8DED]
CJK Unified Ideographs
[U+8DEF]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 157, +6, 13 strokes, cangjie input 口一一戈土 (RMMIG), four-corner 61114, composition𧾷)

  1. hasty walking

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1225, character 20
  • Dai Kanwa Jiten: character 37522
  • Dae Jaweon: page 1697, character 4
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 6, page 3701, character 6
  • Unihan data for U+8DEE

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (10) (10)
Final () (17) (49)
Tone (調) Departing (H) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () Chongniu III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈʰˠiɪH/ /ʈʰˠiɪt̚/
Pan
Wuyun
/ʈʰᵚiH/ /ʈʰᵚit̚/
Shao
Rongfen
/ȶʰiɪH/ /ȶʰiet̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʈʰjiH/ /ʈʰjit̚/
Li
Rong
/ȶʰjiH/ /ȶʰjĕt̚/
Wang
Li
/ȶʰiH/ /ȶʰĭĕt̚/
Bernard
Karlgren
/ȶʰiH/ /ȶʰi̯ĕt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
chì chi
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 17339 17365
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tʰiɡs/ /*tʰiɡ/
Notes

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.