Open main menu
U+8971, 襱
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8971

[U+8970]
CJK Unified Ideographs
[U+8972]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 145, +16, 22 strokes, cangjie input 中卜月心 (LYBP), four-corner 31211, composition)

  1. legs of trousers
  2. over-alls worn by workmen

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1127, character 5
  • Dai Kanwa Jiten: character 34716
  • Dae Jaweon: page 1594, character 16
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3122, character 2
  • Unihan data for U+8971

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔslaːŋʔ, *roŋ
*broːŋ
*rroːŋ, *sroːŋ, *roːŋ
*roːŋ, *roːŋʔ, *roŋ
*roːŋ
*roːŋ, *roŋs
*roːŋ, *roːŋʔ
*roːŋ
*roːŋ, *roːŋs
*roːŋ
*roːŋ, *roŋ
*roːŋ
*roːŋ, *roːŋʔ, *r'oŋʔ
*roːŋ
*roːŋ, *roːŋʔ
*roːŋ, *roŋ
*roːŋ
*roːŋʔ
*roːŋʔ
*roːŋʔ
*roːŋʔ, *roŋs
*b·roŋ, *mroːŋ
*roŋ, *roŋs
*roŋʔ
*roŋʔ
*roŋʔ
*r̥ʰoŋʔ
*kloŋ, *kloŋs, *qroːɡ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (37) (37) (11)
Final () (1) (1) (7)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I I III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/luŋ/ /luŋX/ /ɖɨoŋX/
Pan
Wuyun
/luŋ/ /luŋX/ /ɖioŋX/
Shao
Rongfen
/luŋ/ /luŋX/ /ȡioŋX/
Edwin
Pulleyblank
/ləwŋ/ /ləwŋX/ /ɖuawŋX/
Li
Rong
/luŋ/ /luŋX/ /ȡioŋX/
Wang
Li
/luŋ/ /luŋX/ /ȡĭwoŋX/
Bernard
Karlgren
/luŋ/ /luŋX/ /ȡʱi̯woŋX/
Expected
Mandarin
Reflex
lóng lǒng zhòng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 8422 8428 8449
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*roːŋ/ /*roːŋʔ/ /*r'oŋʔ/

DefinitionsEdit

  1. trousers
  2. crotch of a garment
  3. skirt