Open main menu
U+9E17, 鸗
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E17

[U+9E16]
CJK Unified Ideographs
[U+9E18]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 196, +16, 27 strokes, cangjie input X卜心竹日 (XYPHA) or 卜心竹日火 (YPHAF), four-corner 01327, composition)

ReferencesEdit


ChineseEdit

trad.
simp. 𫛟

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔslaːŋʔ, *roŋ
*broːŋ
*rroːŋ, *sroːŋ, *roːŋ
*roːŋ, *roːŋʔ, *roŋ
*roːŋ
*roːŋ, *roŋs
*roːŋ, *roːŋʔ
*roːŋ
*roːŋ, *roːŋs
*roːŋ
*roːŋ, *roŋ
*roːŋ
*roːŋ, *roːŋʔ, *r'oŋʔ
*roːŋ
*roːŋ, *roːŋʔ
*roːŋ, *roŋ
*roːŋ
*roːŋʔ
*roːŋʔ
*roːŋʔ
*roːŋʔ, *roŋs
*b·roŋ, *mroːŋ
*roŋ, *roŋs
*roŋʔ
*roŋʔ
*roŋʔ
*r̥ʰoŋʔ
*kloŋ, *kloŋs, *qroːɡ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (37) (37)
Final () (1) (7)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () I III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/luŋ/ /lɨoŋ/
Pan
Wuyun
/luŋ/ /lioŋ/
Shao
Rongfen
/luŋ/ /lioŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ləwŋ/ /luawŋ/
Li
Rong
/luŋ/ /lioŋ/
Wang
Li
/luŋ/ /lĭwoŋ/
Bernard
Karlgren
/luŋ/ /li̯woŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
lóng lóng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 8425 8437
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*roːŋ/ /*roŋ/
Notes

DefinitionsEdit

  1. wild duck
  2. A surname.