Open main menu
U+9653, 陓
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9653

[U+9652]
CJK Unified Ideographs
[U+9654]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 170, +6, 9 strokes, cangjie input 弓中大一尸 (NLKMS), four-corner 74227, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1350, character 11
  • Dai Kanwa Jiten: character 41631
  • Dae Jaweon: page 1853, character 3
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4126, character 1
  • Unihan data for U+9653

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*qaːls
*kʰʷraː
*kʰʷraː
*kʰʷraː, *kʰʷraːs, *kʰʷaːs
*kʰʷraː, *kʰʷraːʔ, *kʰʷraːs, *kʰʷaːs
*kʰʷraː
*kʰʷraːʔ
*kʰʷraːʔ
*kʰʷraːʔ
*kʰʷraːʔ
*ɢʷraː, *qʷaː
*ɡʷraːs
*pɢʷaː, *kʰʷaː
*qʰʷl'aː
*kʰʷaː, *qʷaː
*kʰʷaː
*kʰʷaː
*kʰʷaː
*kʰʷaːs
*kʰʷaːs
*kʰʷaːs
*qʰaː
洿 *ɡʷaːʔ, *qʷaː
*ɡʷlaː, *ɡʷlaːs
*ɢʷlaːʔ
*qʷaː, *qʷaːs
*qʷaː
*qʷaː
*qʷaː
*qʷaː
*qʷaːs, *ɢʷa
*qʰʷl'a
*qʰʷl'a
*pqʰʷa, *qʰʷa
*qʰʷla, *ɢʷla
*qʰʷa, *ɢʷas
*qʰʷa
*qʰʷa
*qʰʷa, *qʷa
*qʰʷa
*qʰʷaʔ
*qʷa
*qʷa
*qʷa, *qʷaʔ, *ɢʷa
*qʷa
*ɢʷa
*ɢʷa
*ɢʷa
*ɢʷa
*ɢʷa
*ɢʷa, *ɢʷas
*ɢʷa
*ɢʷa
*ɢʷa
*ɢʷla
*ɢʷaʔ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (34)
Final () (24)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Closed
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔɨo/
Pan
Wuyun
/ʔio/
Shao
Rongfen
/ʔio/
Edwin
Pulleyblank
/ʔuə̆/
Li
Rong
/ʔio/
Wang
Li
/ĭu/
Bernard
Karlgren
/ʔi̯u/
Expected
Mandarin
Reflex
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 15701
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qʷa/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.