See also: mieszkac and mięszkać

Old Polish edit

Alternative forms edit

Etymology edit

Inherited from Proto-Slavic *mešьkati. The form mięszkać is from secondary nasalization from the m-. First attested in c. 1301, but in common usage only as of 1350.

Pronunciation edit

 • IPA(key): (10th–15th CE) /mjɛ(ː)ʃʲkat͡ɕ/
 • IPA(key): (15th CE) /mjɛʃʲkat͡ɕ/, /mjeʃʲkat͡ɕ/

Verb edit

mieszkać impf (frequentative mieszkawać)

 1. to live, to reside (to stay somewhere permanently or temporarily)
  • 1895 [1448–1450], Franciszek Piekosiński, editor, Tłumaczenia polskie statutów ziemskich, Kodeks Świętosławów, page 105:
   Wdowa... w domu, w ktorem ten tho mansz yey bidlycz bil obykl, ... myaszkala bandzye (manebit) alysch do yey zivotha
   [Wdowa... w domu, w ktorem ten to mąż jej bydlyć był obykł, ... mięszkała będzie (manebit) aliż do jej żywota]
 2. to live under (to be subordinate to) [+ pod (instrumental) = under whom]
  • 1895 [Fifteenth century], Franciszek Piekosiński, editor, Tłumaczenia polskie statutów ziemskich. Kodeks Działyńskich I[2], page 34:
   Vstawiamy, aby nye mogli wyączey smyecz zbyeszecz abo odydz, gedno geden abo dwa do gynszey dzedzyny, kromye woley tego pana, pod ktorym są abo myeszkayą (praeter domini illius villae, in qua degunt, voluntatem)
   [Ustawiamy, aby nie mogli więcej śmieć zbieżeć abo odyć, jedno jeden abo dwa do jinszej dziedziny kromie wolej tego pana, pod ktorym są abo mieszkają (praeter domini illius villae, in qua degunt, voluntatem)]
 3. to keep doing (to persist in something; to do something without interruption)
  • 1892 [1484], Hieronim Łopaciński, editor, Reguła trzeciego zakonu św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego z końca w. XV i początku XVI[3], page 716:
   Gdyby syą przygodzylo w nyezgodzie myeszkacz (de pace vero inter fratres et sorores... in discordia positos facienda)
   [Gdyby się przygodziło w niezgodzie mieszkać (de pace vero inter fratres et sorores... in discordia positos facienda)]
 4. to delay, to linger
  • c. 1301-1350, Kazania świętokrzyskie[4], page br 39:
   Suøta Katerina [k dobremu] ne meskacy iesc stala
   [Święta Katerzyna [k dobremu] nie mieszkaci jeść stała]
  • 1930 [Fifteenth century], “Neh”, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[5], 6, 3:
   Dzalo vyelykye ia dzalam y nye mogø k vam snydz, abi syø dzalo nye myeszkalo (ne forte negligatur), gdisz bich szadl k vam
   [Działo wielikie ja działam i nie mogę k wam snić, aby się działo nie mieszkało (ne forte negligatur), gdyż bych szedł k wam]
 5. to neglect
  • 1930 [Fifteenth century], chapter III, in Ludwik Bernacki, editor, Biblia królowej Zofii (Biblia szaroszpatacka)[6], Reg 22, 3:
   Nasze gest Ramot Galaad, a myeszkami ge wszøcz (negligimus tollere eam) z røkv krolya syrskego
   [Nasze jest Ramot Galaad a mieszkamy je wziąć (negligimus tollere eam) z ręku krola syrskiego]
 6. to waste time
  • 1908 [c. 1500], Bolesław Erzepki, editor, Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490[7], page 45:
   Quid verborum circuitu moramur y czos tho vyele mova myąskamy
   [Quid verborum circuitu moramur i coż to wiele mową mieszkamy]
 7. to put off, to delay
  • 1885 [Middle of the 15th century], Jan Baudouina de Courtenay, Jan Karłowicz, Antoni Adam Kryńskiego, Malinowski Lucjan, editors, Prace Filologiczne[8], volume IV, page 594:
   Nye racz thego odmawyacz, ss czebyecz ma bicz bosza macz, myeschkasch dyvd zbawyenye, vczyn temv dokonanye
   [Nie racz tego odmawiać, z ciebieć ma być boża mać, mieszkasz ludu zbawienie, uczyń temu dokonanie]
  • c. 1500, Wokabularz lubiński, inkunabuł Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, sygn. Inc. 78d., page 111r:
   Quid verborum circuitu immoramur y czos tho vyele mova myąskamy
   [Quid verborum circuitu immoramur i coć to wiele mowa mięszkamy]
 8. to live or act according to some rules
  • 1892 [1484], Hieronim Łopaciński, editor, Reguła trzeciego zakonu św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego z końca w. XV i początku XVI[9], page 710:
   Ize braczya mayą vczlyvye myezkaczi, a tez mayą sye rozpusthnosczy y marnosczy vystrzegaczi y vyarovaczy
   [Iże bracia mają uczliwie mieszkać, a też mają sie rozpustności i marności wystrzegać i wiarować]
 9. The meaning of this term is uncertain.
  • Middle of the 15th century, Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa[10], page 317:
   Spyevalysmy vam a vysczye myeskaly (cecinimus vobis et non saltastis Mat 11, 17), krzyczelysmy a vysczye nye plakaly
   [Śpiewalismy wam a wyście mieszkali (cecinimus vobis et non saltastis Mat 11, 17), krzyczelismy a wyście nie płakali]

Derived terms edit

nouns
verbs

Related terms edit

adjectives
adverbs
nouns

Descendants edit

 • Masurian: niéskäcz
 • Polish: mieszkać
 • Silesian: miyszkać

References edit

Polish edit

Alternative forms edit

Etymology edit

Inherited from Old Polish mieszkać.

Pronunciation edit

Verb edit

mieszkać impf

 1. (intransitive, of people) to live, to reside (to have permanent or long-term residence; to treat a place as one's long-term place of residence)
 2. (intransitive, of animals) to dwell, to live (to have one's habitat somewhere)
 3. (intransitive, of emotions, phenomena, etc.) to dwell, to reside (to be felt by most people; to be in the air)
 4. (intransitive, obsolete) to pay attention to; to spend time with
 5. (intransitive, obsolete, chifely negated) to linger
 6. (intransitive, Middle Polish) to rely, to depend
  Synonym: polegać
 7. (intransitive, Middle Polish) to live (to be alive)
  Synonym: żyć
 8. (intransitive, Middle Polish) to remain (to not disappear)
  Synonym: trwać
 9. (intransitive, Middle Polish) to remain (to not leave)
  Synonyms: pozostawać, zostawać
 10. (intransitive, Middle Polish) to live under certain conditions
 11. (intransitive, Middle Polish) to associate with (to be in someone's company)
  Synonym: obcować
 12. (intransitive, Middle Polish) to act according to some regulations, rules, etc.
  Hypernym: postępować
 13. (intransitive, Middle Polish) to be late
  Synonym: spóźniać się

Conjugation edit

Conjugation of mieszkać impf
person singular plural
masculine feminine neuter virile nonvirile
infinitive mieszkać
present tense 1st mieszkam mieszkamy
2nd mieszkasz mieszkacie
3rd mieszka mieszkają
impersonal mieszka się
past tense 1st mieszkałem,
-(e)m mieszkał
mieszkałam,
-(e)m mieszkała
mieszkałom,
-(e)m mieszkało
mieszkaliśmy,
-(e)śmy mieszkali
mieszkałyśmy,
-(e)śmy mieszkały
2nd mieszkałeś,
-(e)ś mieszkał
mieszkałaś,
-(e)ś mieszkała
mieszkałoś,
-(e)ś mieszkało
mieszkaliście,
-(e)ście mieszkali
mieszkałyście,
-(e)ście mieszkały
3rd mieszkał mieszkała mieszkało mieszkali mieszkały
impersonal mieszkano
future tense 1st będę mieszkał,
będę mieszkać
będę mieszkała,
będę mieszkać
będę mieszkało,
będę mieszkać
będziemy mieszkali,
będziemy mieszkać
będziemy mieszkały,
będziemy mieszkać
2nd będziesz mieszkał,
będziesz mieszkać
będziesz mieszkała,
będziesz mieszkać
będziesz mieszkało,
będziesz mieszkać
będziecie mieszkali,
będziecie mieszkać
będziecie mieszkały,
będziecie mieszkać
3rd będzie mieszkał,
będzie mieszkać
będzie mieszkała,
będzie mieszkać
będzie mieszkało,
będzie mieszkać
będą mieszkali,
będą mieszkać
będą mieszkały,
będą mieszkać
impersonal będzie mieszkać się
conditional 1st mieszkałbym,
bym mieszkał
mieszkałabym,
bym mieszkała
mieszkałobym,
bym mieszkało
mieszkalibyśmy,
byśmy mieszkali
mieszkałybyśmy,
byśmy mieszkały
2nd mieszkałbyś,
byś mieszkał
mieszkałabyś,
byś mieszkała
mieszkałobyś,
byś mieszkało
mieszkalibyście,
byście mieszkali
mieszkałybyście,
byście mieszkały
3rd mieszkałby,
by mieszkał
mieszkałaby,
by mieszkała
mieszkałoby,
by mieszkało
mieszkaliby,
by mieszkali
mieszkałyby,
by mieszkały
impersonal mieszkano by
imperative 1st niech mieszkam mieszkajmy
2nd mieszkaj mieszkajcie
3rd niech mieszka niech mieszkają
active adjectival participle mieszkający mieszkająca mieszkające mieszkający mieszkające
contemporary adverbial participle mieszkając
verbal noun mieszkanie

Verb edit

mieszkać pf

 1. (intransitive, Middle Polish) to leave, to neglect

Derived terms edit

adjectives
nouns
verbs
verbs

Descendants edit

Trivia edit

According to Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej (1990), mieszkać is one of the most used words in Polish, appearing 6 times in scientific texts, 5 times in news, 5 times in essays, 30 times in fiction, and 38 times in plays, each out of a corpus of 100,000 words, totaling 84 times, making it the 758th most common word in a corpus of 500,000 words.[1]

References edit

 1. ^ Ida Kurcz (1990) “mieszkać”, in Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej [Frequency dictionary of the Polish language]‎[1] (in Polish), volume 1, Kraków, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, page 244

Further reading edit

 • mieszkać in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • mieszkać in Polish dictionaries at PWN
 • Maria Renata Mayenowa, Stanisław Rospond, Witold Taszycki, Stefan Hrabec, Władysław Kuraszkiewicz (2010-2023) “mieszkać”, in Słownik Polszczyzny XVI Wieku [A Dictionary of 16th Century Polish]
 • MIESZKAĆ”, in Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku [Electronic Dictionary of the Polish Language of the XVII and XVIII Century], 14.06.2023
 • Samuel Bogumił Linde (1807–1814) “mieszkać”, in Słownik języka polskiego[11]
 • Aleksander Zdanowicz (1861) “mieszkać”, in Słownik języka polskiego, Wilno 1861[12]
 • J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, editors (1902), “mieszkać”, in Słownik języka polskiego[13] (in Polish), volume 2, Warsaw, page 965
 • mieszkać in Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego