Thai Edit

Etymology Edit

From กระ (grà, prefix) +‎ ผม (pǒm, I).

Pronunciation Edit

Orthographicกระผม
k r a pʰ m
Phonemic
กฺระ-ผม
k ̥ r a – pʰ m
RomanizationPaiboongrà-pǒm
Royal Institutekra-phom
(standard) IPA(key)/kra˨˩.pʰom˩˩˦/(R)

Pronoun Edit

กระผม (grà-pǒm)

 1. (formal) a first person pronoun employed by a male when addressing a person he respects or a person of equal or higher status.
  โปรดพิจารณางานของกระผมด้วย
  bpròot pí-jaa-rá-naa ngaan kɔ̌ɔng grà-pǒm dûuai
  Please consider this work of mine!
  กระผมประธานศาลปกครองสูงสุดขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการสอบเป็นตุลาการศาลปกครองในครั้งนี้
  grà-pǒm bprà-taan sǎan-bpòk-krɔɔng-sûung-sùt kɔ̌ɔ sà-dɛɛng kwaam-yin-dii gàp túk tân tîi pàan gaan-sòop bpen dtù-laa-gaan sǎan-bpòk-krɔɔng nai kráng níi
  On this occasion, I, President of the Supreme Administrative Court, would like to express my congratulations to all of you who have passed the administrative court judicial examination.

See also Edit