Open main menu
U+68D3, 棓
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68D3

[U+68D2]
CJK Unified Ideographs
[U+68D4]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 75, +8, 12 strokes, cangjie input 木卜廿口 (DYTR), four-corner 40961, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 532, character 11
  • Dai Kanwa Jiten: character 14930
  • Dae Jaweon: page 920, character 18
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1237, character 5
  • Unihan data for U+68D3

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*bɯːʔ, *bɯːʔ
*bɯːʔ
*bɯːʔ, *bɯʔ, *bɯː, *bɯːɡ
*bruː, *poːʔ, *bɯ, *bɯ
*pʰoːʔ, *pʰoʔ
*pʰɯʔ, *bɯʔ, *bɯː
*pʰɯs, *bɯːɡ
*bɯ
*pʰɯʔ, *pʰl'oːs
*boːʔ, *boːʔ, *boːʔ, *boːʔ
*boːʔ, *bɯː
*boːʔ
*boːʔ, *bɯ, *bo
*pɯʔ, *pʰoʔ, *qɯːɡ
*pʰɯ, *pʰɯː
*bɯ, *broːŋʔ, *bɯː
*bɯ
*bɯː
*bɯː
*bɯː
*bɯːs

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (3) (3) (3)
Final () (42) (136) (9)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Closed Open Open
Division () I III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/buʌi/ /bɨu/ /bˠʌŋX/
Pan
Wuyun
/buoi/ /biu/ /bᵚɔŋX/
Shao
Rongfen
/buɒi/ /biəu/ /bɔŋX/
Edwin
Pulleyblank
/bwəj/ /buw/ /baɨwŋX/
Li
Rong
/buᴀi/ /biu/ /bɔŋX/
Wang
Li
/buɒi/ /bĭəu/ /bɔŋX/
Bernard
Karlgren
/bʱuɑ̆i/ /bʱi̯ə̯u/ /bʱɔŋX/
Expected
Mandarin
Reflex
péi fóu bàng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 9855 9860 9869
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*bɯ/ /*broːŋʔ/ /*bɯː/
Notes

DefinitionsEdit

  1. stick, club, truncheon
  2. to hit, strike

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit

  • On (unclassified): ほう (hō), ぼう (bō)
  • Kun: つえ (tsue), ふみいた (fumiita)