Open main menu
U+8450, 葐
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8450

[U+844F]
CJK Unified Ideographs
[U+8451]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 140, +9, 15 strokes, cangjie input 廿金尸廿 (TCST), four-corner 44107, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1044, character 15
  • Dai Kanwa Jiten: character 31399
  • Dae Jaweon: page 1505, character 10
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3252, character 14
  • Unihan data for U+8450

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*prɯːns, *hmroːlʔ, *pɯn, *pɯnʔ
*pʰrɯːns
*praːn, *bɯn
*praːn, *bɯn
*praːn, *bɯn
*prɯn, *bɯns
*pʰreːd, *prɯn
*prɯn
*prɯn
*prɯn
*prɯn, *pʰrɯn, *pʰɯn
*brɯn
*pʰɯːns, *bɯːn, *pʰɯns
*bɯːn
*bɯːn, *bɯn, *bɯn
*bɯːns, *bɯnʔ, *bɯns
*bɯːns, *bɯnʔ, *bɯns
*pɯn, *bɯns
*pɯn
*pɯnʔ
*pɯnʔ
*pʰɯn
*pʰɯn
*pʰɯn
*pʰɯn, *bɯn
*pʰɯn, *bɯn
*pʰɯn
忿 *pʰɯnʔ, *pʰɯns, *bɯnʔ
*pʰɯnʔ, *pʰɯns, *bɯn, *bɯnʔ
*bɯn
*bɯn
*bɯn
*bɯn
*bɯn
*bɯn
*bɯn
*bɯn, *bɯnʔ
*bɯn, *bɯnʔ
*bɯnʔ
*bɯns

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (3) (3)
Final () (59) (55)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Closed Closed
Division () III I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/bɨun/ /buən/
Pan
Wuyun
/biun/ /buon/
Shao
Rongfen
/biuən/ /buən/
Edwin
Pulleyblank
/bun/ /bwən/
Li
Rong
/biuən/ /buən/
Wang
Li
/bĭuən/ /buən/
Bernard
Karlgren
/bʱi̯uən/ /bʱuən/
Expected
Mandarin
Reflex
fén pén
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 3145 3181 3182
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*bɯːn/ /*bɯn/ /*bɯn/
Notes

DefinitionsEdit

  1. () dense (of vegetation)