Open main menu
U+6A18, 樘
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6A18

[U+6A17]
CJK Unified Ideographs
[U+6A19]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 75, +11, 15 strokes, cangjie input 木火月土 (DFBG), four-corner 49914, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 550, character 10
  • Dai Kanwa Jiten: character 15440
  • Dae Jaweon: page 938, character 5
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1279, character 3
  • Unihan data for U+6A18

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*taːŋ, *taːŋs
*taːŋ
*taːŋ, *sʰraːŋ
*taːŋ
*taːŋ
*taːŋ, *taːŋs
*taːŋ, *taːŋs
*taːŋ
*taːŋʔ, *taːŋs
*taːŋʔ, *tʰaːŋʔ
*taːŋʔ
*taːŋʔ
*taːŋs
*taːŋs
*taːŋs
*tʰaːŋ
*tʰaːŋ, *daːŋ
*tʰaːŋ
*tʰaːŋʔ
*tʰaːŋʔ, *tʰaːŋs
*tʰaːŋʔ
*tʰaːŋʔ
*tʰaːŋʔ
*hl'aːŋʔ, *ɦʷlaːŋʔ, *ɦʷlaːŋs
*tʰaːŋʔ
*tʰaːŋʔ
*tʰaːŋʔ
*tʰaːŋs, *rtaːŋ, *rtaːŋs
*daːŋ
*daːŋ
*daːŋ
*daːŋ
*daːŋ
*daːŋ
*daːŋ
*tjaŋʔ
*tʰjaŋʔ, *tʰjaŋs
*tʰjaŋʔ
*tʰjaŋʔ
*tʰjaŋʔ
*djaŋ
*djaŋ
*djaŋ
*djaŋ
*djaŋ, *djaŋs
*djaŋ
*djaŋ
*djaŋ
*djaŋ, *djaŋs
*hjaŋʔ
*rtʰaːŋ
*rtʰaːŋ
*rtʰaːŋ
*rtʰaːŋ
*rtʰaːŋs
*tʰoŋʔ

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (10)
Final () (109)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈʰˠæŋ/
Pan
Wuyun
/ʈʰᵚaŋ/
Shao
Rongfen
/ȶʰaŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ʈʰaɨjŋ/
Li
Rong
/ȶʰɐŋ/
Wang
Li
/ȶʰɐŋ/
Bernard
Karlgren
/ȶʰɐŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
chēng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 11168
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*rtʰaːŋ/
Notes

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.