Open main menu
U+66ED, 曭
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-66ED

[U+66EC]
CJK Unified Ideographs
[U+66EE]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 72, +20, 24 strokes, cangjie input 日火月火 (AFBF), four-corner 69031, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 501, character 48
  • Dai Kanwa Jiten: character 14271
  • Dae Jaweon: page 872, character 24
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1543, character 3
  • Unihan data for U+66ED

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*taːŋ, *taːŋs
*taːŋ
*taːŋ, *sʰraːŋ
*taːŋ
*taːŋ
*taːŋ, *taːŋs
*taːŋ, *taːŋs
*taːŋ
*taːŋʔ, *taːŋs
*taːŋʔ, *tʰaːŋʔ
*taːŋʔ
*taːŋʔ
*taːŋs
*taːŋs
*taːŋs
*tʰaːŋ
*tʰaːŋ, *daːŋ
*tʰaːŋ
*tʰaːŋʔ
*tʰaːŋʔ, *tʰaːŋs
*tʰaːŋʔ
*tʰaːŋʔ
*tʰaːŋʔ
*hl'aːŋʔ, *ɦʷlaːŋʔ, *ɦʷlaːŋs
*tʰaːŋʔ
*tʰaːŋʔ
*tʰaːŋʔ
*tʰaːŋs, *rtaːŋ, *rtaːŋs
*daːŋ
*daːŋ
*daːŋ
*daːŋ
*daːŋ
*daːŋ
*daːŋ
*tjaŋʔ
*tʰjaŋʔ, *tʰjaŋs
*tʰjaŋʔ
*tʰjaŋʔ
*tʰjaŋʔ
*djaŋ
*djaŋ
*djaŋ
*djaŋ
*djaŋ, *djaŋs
*djaŋ
*djaŋ
*djaŋ
*djaŋ, *djaŋs
*hjaŋʔ
*rtʰaːŋ
*rtʰaːŋ
*rtʰaːŋ
*rtʰaːŋ
*rtʰaːŋs
*tʰoŋʔ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (6)
Final () (101)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/tʰɑŋX/
Pan
Wuyun
/tʰɑŋX/
Shao
Rongfen
/tʰɑŋX/
Edwin
Pulleyblank
/tʰaŋX/
Li
Rong
/tʰɑŋX/
Wang
Li
/tʰɑŋX/
Bernard
Karlgren
/tʰɑŋX/
Expected
Mandarin
Reflex
tǎng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 11126
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tʰaːŋʔ/
Notes

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.