Open main menu
U+76EF, 盯
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76EF

[U+76EE]
CJK Unified Ideographs
[U+76F0]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 109, +2, 7 strokes, cangjie input 月山一弓 (BUMN), four-corner 61020, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 799, character 6
  • Dai Kanwa Jiten: character 23111
  • Dae Jaweon: page 1214, character 6
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2468, character 4
  • Unihan data for U+76EF

ChineseEdit

simp. and trad.
variant forms second round simplified

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*tʰeːnʔ, *tʰeːŋʔ
*tʰeːnʔ, *tʰeːŋ, *tʰeːŋʔ, *deːŋʔ
*rteŋʔ, *teːŋʔ
*rteŋʔ, *rdeŋ
*rteːŋ, *rdeːŋ
*rteːŋ, *teːŋ
*rteːŋ, *teːŋ
*rdeːŋ, *tʰeŋ, *teːŋ
*rdeːŋ
*teːŋ, *teːŋs
*teːŋ, *teːŋʔ
*teːŋ
*teːŋ
*teːŋ
*teːŋʔ
*teːŋʔ
*teːŋʔ
*teːŋʔ
*teːŋʔ, *deːŋ
*teːŋs
*teːŋs, *tʰeːŋ, *deːŋʔ
*teːŋs
*tʰeːŋ, *tʰeːŋs
*tʰeːŋ, *tʰeːŋʔ
*tʰeːŋ
*deːŋ
*deːŋ
*deːŋ
*deːŋ
*deːŋ
*deːŋ

Phono-semantic compound (形聲, OC *rteŋʔ, *rdeŋ): semantic  (eye) + phonetic  (OC *rteːŋ, *teːŋ).

PronunciationEdit


Note:
  • tèng/teng - literary;
  • tàn - vernacular.

Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (11) (9)
Final () (109) (109)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Open
Division () II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɖˠæŋ/ /ʈˠæŋX/
Pan
Wuyun
/ɖᵚaŋ/ /ʈᵚaŋX/
Shao
Rongfen
/ȡaŋ/ /ȶaŋX/
Edwin
Pulleyblank
/ɖaɨjŋ/ /ʈaɨjŋX/
Li
Rong
/ȡɐŋ/ /ȶɐŋX/
Wang
Li
/ȡɐŋ/ /ȶɐŋX/
Bernard
Karlgren
/ȡʱɐŋ/ /ȶɐŋX/
Expected
Mandarin
Reflex
chéng zhěng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 2369 2370
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*rteŋʔ/ /*rdeŋ/
Notes

DefinitionsEdit

  1. to gaze upon, keep eyes on

CompoundsEdit


VietnameseEdit

Han characterEdit

(đinh)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.